tekstgrootte: O +
Print

Projectadviseur Karin Matthijsse over kwetsbare kinderen in SpeZiaal

In de nieuwste editie van SpeZiaal (nummer 2013-3) is een interview met Karin Matthijsse, projectadviseur Nederlands Jeugdbeleid bij Kinderpostzegels te lezen. Thema van deze editie is 'Over Kindermishandeling'. In het interview vertelt Karin welke initiatieven Kinderpostzegels onderneemt en ondersteunt om kindermishandeling aan te pakken. Lees hier het interview

Documentairereeks 'Uitgezet': over het lot van uitgezette kinderen

Op 10 december 2013 kreeg het team van de VARA-documentairereeks ‘Uitgezet’ de Clara Meijer-Wichmann Penning 2013 uitgereikt. De makers ontvingen de penning vanwege hun belangrijke bijdrage aan de bescherming van de rechten van vluchtelingen. In de reeks wordt op indrukwekkende wijze belicht hoezeer kinderen van vluchtelingen beschadigd raken wanneer ze worden uitgewezen of met uitzetting worden bedreigd. De reeks informeert een breder Nederlands publiek over de vaak ingrijpende menselijke gevolgen van het Nederlandse asielbeleid.

Het doel van de serie is om uit het gezichtspunt van kinderen aanschouwelijk en invoelbaar te maken wat het betekent voor asielzoekerskinderen om hun land te verlaten, om ingeburgerd te raken en vervolgens in Nederland te leven in de angst om teruggestuurd te worden. En wat het voor hen betekent om terug te keren naar een land waarvan ze ondertussen vervreemd zijn geraakt of nooit hebben gekend.
De afgelopen tien jaar zijn vele honderden kinderen uitgezet naar landen die ze zich niet of nauwelijks nog herinnerden. Hun ouders hadden in Nederland om politiek asiel gevraagd, maar raakten uitgeprocedeerd. Ze kregen de keuze om vrijwillig te vertrekken in ruil voor geld of onder dwang door de Nederlandse overheid te worden uitgezet. Politiek verantwoordelijke bestuurders verzekerden dat het goed zou komen met deze kinderen in het land van hun ouders. Maar hoe het ze daadwerkelijk verging na hun uitzetting, is nagenoeg onbekend.

Afleveringen terugkijken
De docureeks is juli en nogmaals in oktober 2013 door de VARA op Nederland 2 uitgezonden. Bekijk hier de trailer.
Aflevering 1: 'Oorlogskinderen'
Aflevering 2: 'Bange kinderen'
Aflevering 3: 'Opgejaagde kinderen'
Aflevering 4: 'Rechteloze kinderen'

Indienen projecten voor Innovatieprijs aanpak kindermishandeling 2014 kan nog tot 15 januari 2014

Utrecht/Leiden, 9 december 2013. Met de Innovatieprijs aanpak kindermishandeling willen Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Voorkoming van Kindermishandeling initiatieven stimuleren die op een vernieuwende manier werken aan het voorkómen van kindermishandeling. Om in aanmerking te komen voor de Innovatieprijs 2014 kunnen organisaties en instellingen tot 15 januari 2014 projecten indienen. De prijs bestaat uit een bedrag van € 20.000,- te verdelen over één of twee winnaars. Wie dat is of zijn wordt bekend gemaakt tijdens een nog nader vast te stellen bijeenkomst voor de zomer van 2014.

Mini-filmfestival BORN ADULTS

Op vrijdagmiddag 13 december a.s. presenteren FNV Mondiaal en de Algemene Onderwijsbond het mini-filmfestival BORN ADULTS in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. Een filmfestival waarin kinderarbeid in Turkije en Peru centraal staaT. Met de première van de nieuwste film van Mehmet Ülger, vraag & antwoord en een paneldiscussie. Toegang is gratis. Aanmelden gaat via FNV Mondiaal.
FNV Mondiaal, de Algemene Onderwijsbond en Kinderpostzegels zijn partners in de Stop Kinderarbeidcampagne.

Welke schoenenbedrijven scoren tegen kinderarbeid?

Ruim de helft van de schoenenbedrijven zet flinke stappen tegen kinderarbeid, maar er zijn achterblijvers. Dat blijkt uit het Stop Kinderarbeid rapport ‘Working on the Right Shoes’ waarvoor 28 Nederlandse en internationale schoenenbedrijven werden onderzocht. Op de scorekaart is te zien waarom Schoenenreus, Gabor, Lotto Sports, Wolky en Marks & Spencer slecht scoren. 
Net als in 2012 – heeft Stop Kinderarbeid schoenenbedrijven vragen voorgelegd over hun aanpak van kinderarbeid en over arbeidsrechten in hun internationale productieketens. Ook is gekeken naar transparantie richting consumenten en de onderzoekers van Stop Kinderarbeid. Op basis van 15 criteria werd het eindoordeel goed, redelijk of slecht gegeven. Het rapport volgt op een schoenenrapport uit december 2012.
Kinderpostzegels is actief in Stop Kinderarbeid. 

Aandacht voor schadelijke gevolgen van alcohol tijdens de zwangerschap

Het FAS-project vraagt aandacht voor kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). FAS is het gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. In Nederland worden er elk jaar meer dan vijfhonderd kinderen mee geboren. FAS is het directe gevolg van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. De lichamelijke en geestelijke problemen die bij deze aandoening horen, zorgen er onder andere voor dat kinderen met FAS veel moeite hebben om een plek te vinden in de maatschappij. De schadelijke gevolgen van alcohol tijdens de zwangerschap worden onderschat. Zelfs professionals erkennen en herkennen FAS nog te vaak niet. Het FAS-project wil dit veranderen. Het geeft daarnaast kinderen met FAS de mogelijkheid zichzelf te laten zien en het publiek en betrokken professionals bewust te maken

18 t/m 23 november: Week van Kinderen Veilig

Van 18 t/m 23 november vindt de Week van Kinderen Veilig plaats. Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik versterkt hiermee de aanpak van kindermishandeling. Op de actiewebsite www.weekvankinderenveilig.nl staat informatie over de Week van Kinderen Veilig en de activiteiten die in deze week worden gehouden. De Week van Kinderen Veilig is een maatschappelijk appèl om elke vorm van kindermishandeling te stoppen met hulp en inzet van iedereen. Ieder kind kan immers slachtoffer worden.

Ook Kinderpostzegels besteedt komende week extra aandacht aan de initiatieven die we steunen om kindermishandeling te voorkomen. Dit doen we komende week onder andere via onze Elke Dag-serie. De initiatieven passen in ons programma Voorkom kindermishandeling

Opbrengst Kinderpostzegelactie 2013: 11,6 miljoen euro

Amsterdam, 5 november 2013 – De Kinderpostzegelactie heeft dankzij de inzet van 200.000 kinderen 11,6 miljoen euro opgebracht. Daarmee wordt de recordopbrengst van vorig jaar geëvenaard, een prachtig resultaat. Geweldig om te zien dat zoveel kinderen en volwassenen iets over hebben voor kinderen die het minder goed hebben. Het geld gaat Stichting Kinderpostzegels inzetten om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen een kans te geven op een betere toekomst.

Ilja van Haaren, directeur Stichting Kinderpostzegels Nederland:
Helaas zijn er in binnen- en buitenland nog heel veel kinderen in een achterstandspositie die hun school niet afmaken of niet naar school gaan. Met de opbrengst kunnen we ook volgend jaar weer heel veel kinderen ondersteunen hun school af te maken of kinderen naar school te laten gaan als dat door omstandigheden niet mogelijk is. Daar ben ik ontzettend dankbaar voor.

Elke dag Kinderpostzegels

De schoolkinderen kunnen niet elke dag langskomen. Maar we willen wel elke dag iets voor kwetsbare kinderen doen. Samen met jou. Ontdek wat we elke dag voor kinderen doen
Tip: ook op onze Facebook kun je dit ontdekken. Leuk als je ons daar volgt!