Bestrijding van kinderarbeid

Ceipa is een maatschappelijke organisatie en wordt voornamelijk door jongeren gerund. Zij zorgen ervoor dat kinderen in de plattelandsregio's weer naar school gaan. Zij bestrijden kinderarbeid in Retalhuleu, een departement in het zuidwesten.

De organisatie zet zich in voor steenhouwers die stenen, afkomstig van rotsen van de uitlopers van droge rivieren, tot kleine stukken verhakken en aan de bouwsector leveren. Ook gaat zij kinderarbeid tegen op suikerrietplantages.

Bestrijding kinderarbeid in Guatemala
Samen met Kinderpostzegels zorgt Ceipa ervoor dat kinderen naar school gaan, hun basionderwijs afmaken en anders tegen kinderarbeid aankijken. We investeren in persoonlijke relaties en werken met vrijwilligers. 

Steun voor kinderen in Guatemala
Kinderpostzegels steunt projecten in Guatemala. Wij bereiken een groot aantal kinderen door voorlichtingscampagnes over (seksueel) geweld, mensenhandel en uitbuiting. Bekijk alle projecten in Guatamala die wij steunen.