Projecten nu

Juist in deze tijd zijn de projecten van Kinderpostzegels belangrijker dan ooit. Met ons crisisfonds voor kwetsbare kinderen helpen we kinderen die noodgedwongen veel thuis zijn. Daarnaast ondersteunen we kwetsbare kinderen die op een andere manier een veilig thuis moeten krijgen, zoals in pleeggezinnen, AZC’s of daklozenopvang. Met al deze projecten helpen we kinderen zich veilig te voelen, zodat ze écht kind kunnen zijn.