Boeken voor de schoolbibliotheek

Ook dit jaar is het mogelijk om met je school een eigen gekozen project te steunen! Ook jouw school kan via Stichting Lezen, kinderen stimuleren om meer te lezen. Via Lokaal Besteden kan je kiezen voor een boekenpakket voor de schoolbibliotheek. 

Lezen is voor steeds meer Nederlandse kinderen geen vanzelfsprekende bezigheid meer. “Wij helpen kinderen en jongeren om het plezier in lezen te ontdekken. Lezen is immers leuk! Door boeken te kiezen die aansluiten bij de belangstelling van het kind, vergroot je het plezier in lezen en hierdoor is de kans groter dat kinderen en jongeren blijvende lezers worden, “ zegt programma coördinator Adriaan Langendonk Van Stichting Lezen. Stichting Lezen helpt scholen om kinderen te  enthousiasmeren voor lezen. Dit doen zij door te helpen  met het opzetten en uitbreiden van de schoolbibliotheek.

Afgelopen jaar hebben verschillende basisscholen in Nederland ervoor gekozen om een deel van het opgehaalde geld te besteden aan de schoolbibliotheek in hun eigen school. “Waarom wij hiervoor gekozen hebben? Onze schoolpopulatie heeft veel kinderen met een taalachterstand. Ook is de economische situatie van veel ouders bijzonder slecht. Zij zitten in de bijstand of in de schuldsanering. Vandaar dat we graag een deel van het door ons opgehaalde geld willen inzetten voor onze eigen kinderen”, zegt de directeur van Obs Heiligerlee in Oost-Groningen.

Ook Basisschool AnderZ uit Doetinchem heeft gekozen voor een boekenpakket voor de eigen school. ´Geweldig dat wij dankzij de Kinderpostzegelactie  vier boekenpakketten mogen aanschaffen voor onze eigen school”, reageert schoolleider  Susan.  AnderZ is een kleinschalige school met zo’n 80 leerlingen. Er zijn relatief veel zorgkinderen en vluchtelingenkinderen. Volgens Susan is er dan ook dringend behoefte aan boeken die aansluiten op de leefwereld van deze kinderen.

Het zijn echter niet alleen de scholen met zorgleerlingen en vluchtelingenkinderen die kiezen voor het  boekenpakket van Stichting Lezen. “Wij zijn een kleine dorpsschool in het Noorden van het land waar de bibliobus al jaren is wegbezuinigd. We stimuleren het lezen op school door verschillende  activiteiten. Daarnaast lenen leerkrachten veel boeken met hun eigen bibliotheekpas. Het vullen van de eigen bibliotheek met nieuwe boeken gaat langzaam. Het werkt voor de kinderen natuurlijk niet stimulerend als het merendeel van de boeken nogal ouderwets is. Wij zijn dan ook erg blij dat we nu de schoolbibliotheek kunnen vullen met boeken die aansluiten bij de belevingswereld van onze kinderen.”

Aanmelden als school voor de actie of kiezen voor lokaal besteden? Klik hier