Criteria subsidieaanvraag

Hebt u een project dat binnen één van onze programma’s valt? Lees of uw project voldoet aan de criteria.

Inhoudelijke criteria

 • kinderen en hun directe belangen staan centraal
 • de rechten van het kind vormen het uitgangspunt 
 • het project biedt zicht op een direct, concreet en praktisch nut voor kinderen
 • het project is gericht op ondersteuning van kinderen in de eigen woon- en leefomgeving
 • het project is maatschappelijk relevant
 • het project is verankerd in de lokale gemeenschap of het betreffende werkveld van de jeugdhulpverlening 
 • er is sprake van participatie van kinderen
 • overleg, kennisuitwisseling en samenwerking met deskundigen uit de omgeving is essentieel 
 • bij vernieuwende projecten vinden we het belangrijk dat het project zichtbaar is in bijvoorbeeld lokale media.


Financiële criteria

 • er is aantoonbare noodzaak voor financiering door derden
 • de aanvrager levert zelf ook een bijdrage, eventueel door de inzet van menskracht 
 • indien de aanvrager meerdere fondsen benadert waardoor de bijdrage van Kinderpostzegels kleiner wordt dan € 2.000,- , wordt het verzoek niet in behandeling genomen 
 • de financiële structuur van het project moet transparant zijn, wat inhoudt dat er bijvoorbeeld een begroting en een dekkingsplan beschikbaar moet zijn.

Leeftijdscriteria

Kinderpostzegels steunt kinderen van 0 tot 18 met een sterke focus op de doelgroep 5-15 jaar. Dit betekent dat we vooral projecten doen waarbij de doelgroep haar oorsprong vindt in de (Nederlandse) basisschool leeftijd.

Beperkingen

 • Kinderpostzegels stelt geen geld beschikbaar voor projecten die behoren tot de taak en verantwoordelijkheid van de overheid 
 • Kinderpostzegels verstrekt geen subsidies in de vorm van individuele hulp
 • in de regel financiert Kinderpostzegels geen projecten van andere grote goede doelen die actief zijn op de Nederlandse fondsenwervende markt.


Er zijn afwijkende criteria voor: 

Valt uw project binnen onze criteria? Doe dan hier een vooraanvraag.

Contact
Voor vragen over het indienen van een subsidieaanvraag kunt u contact met ons opnemen.