Digitaal materiaal

Veel kwetsbare kinderen ervaren op dit moment problemen rondom onderwijs op afstand. Meestal gaat het om gebrek aan materiaal voor school- en leerwerk. Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut voor het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis blijkt dat 61% tot 68% van de kinderen in de opvang en AZC’s beschikken over onvoldoende laptops of tablets. Hierdoor wordt helaas de onderwijsachterstand groter. 

Wat gaan we doen?
Nu de scholen door het coronavirus nog langer dicht blijven, stelt Kinderpostzegels een subsidieaanvraagronde voor digitaal materiaal open. Opvanginstellingen die lid zijn van Valente kunnen een aanvraag indienen voor het aanschaffen van o.a. laptops of tablets waarmee de kinderen goed onderwijs op afstand kunnen volgen. Ook educatieve software komt in aanmerking. 

Doelgroep
Kwetsbare kinderen en jongeren die verblijven in een maatschappelijke opvang of vrouwenopvang instelling. Leeftijd: 6 t/m 18 jaar.