Steun als bedrijf

Ook als bedrijf kunt u een bijdrage leveren aan een betere wereld voor kwetsbare kinderen. Hiermee draagt u bij aan een maatschappelijk verantwoorde vorm van ondernemen.

Stichting Kinderpostzegels Nederland is een zeer bekend en gewaardeerd merk. Sinds 2007 worden we keer op keer als meest betrouwbare goede doel gekozen in de jaarlijkse Charibarometer. Met onze jaarlijkse Kinderpostzegelactie bereiken wij circa 2 miljoen huishoudens, 200.000 leerlingen en 10.000 leerkrachten. Kinderpostzegels steunt jaarlijks honderden projecten voor kwetsbare kinderen op het gebied van bescherming en ontwikkeling, in zowel binnen- als buitenland.

Steun Kinderpostzegels als bedrijf
U kunt een donatie doen op onderstaand rekeningnummer t.n.v. Stichting Kinderpostzegels Nederland in Leiden. U kunt daarbij aangeven of u een specifiek project of programma wilt ondersteunen, zoals bijvoorbeeld ons programma Pleegzorg.

  • IBAN: NL93 INGB 0000 0659 55
  • BIC-code: INGBNL2A

Naast geld kunt u in natura steunen, een partnership aangaan of onze producten verkopen onder uw medewerkers of klanten. Kortom, er zijn vele mogelijkheden om uw maatschappelijke betrokkenheid te tonen.

Contact
Graag onderzoeken wij samen met u de mogelijkheden om samen te werken. Neem contact met ons op.

Bedrijvenactie
Wilt u met uw bedrijf ook iets betekenen tijdens onze jaarlijkse actieweek? Tijdens de Bedrijvenactie komt een schoolklas van ongeveer twintig kinderen een uurtje bij jullie op kantoor. Wát een bijzonder moment op een gewone werkdag! Lees hier meer over de Bedrijvenactie