Duurzaamheid bij Kinderpostzegels

Kinderpostzegels heeft een duurzaamheidsbeleid. Dat houdt in dat wij rekening houden met sociale, ethische en milieu-uitgangspunten. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol tijdens de actie en daarna, bij de besteding van het opgehaalde bedrag.

Tijdens de actie

Tijdens de actie koopt Kinderpostzegels zoveel mogelijk duurzaam in en maakt waar mogelijk gebruik van fairtrade- en ecologische producten. Ook bij de keuze van en afspraken met leveranciers wordt rekening gehouden met onze duurzaamheids- en MVO-uitgangspunten. Ons theepakket met fairtrade-keurmerk werd 162.000 maal verkocht tijdens de actie van 2018.

Daarnaast wordt er gekeken naar het papiergebruik tijdens de actie. We streven ernaar het papiergebruik binnen Kinderpostzegels terug te dringen. Het aantal bestellingen via de app steeg tot 218.000 in de Kinderpostzegelactie 2018.

Na de actie; besteding van het opgehaalde bedrag

Duurzaamheid speelt ook na de actie nog een rol bij Kinderpostzegels. Er wordt gekeken naar duurzaamheid in de projecten die Kinderpostzegels ondersteunt. Er wordt altijd bekeken in hoeverre deze projecten ook op de lange termijn kunnen bijdragen aan een betere leefwereld voor kinderen. Daarnaast legt Kinderpostzegels nationaal en internationaal verbindingen tussen verschillende initiatieven om een zo groot mogelijk maatschappelijk effect te genereren en te komen tot duurzame oplossingen.