Expeditie Veerkracht

De gevolgen van de coronacrisis hebben een ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden langzaam zichtbaar voor elk kind. De meldingen over huiselijk geweld nemen toe en meer kinderen krijgen te maken met armoede. Hulpvragen van kinderen gaan dit jaar vaker dan ooit over emotionele problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. 

Samen met de Augeo Foundation organiseert Stichting Kinderpostzegels Expeditie Veerkracht, een gratis programma voor leerkrachten en directies van basisscholen en buitenschoolse opvang (BSO). Expeditie Veerkracht biedt hen handvatten voor het helpen van kinderen bij het versterken van hun veerkracht. 

Een webinar en vier korte online modules

Met Expeditie Veerkracht brengen Stichting Kinderpostzegels en Augeo Foundation veerkracht onder de aandacht van professionals in het onderwijs. De expeditie bestaat uit een webinar en vier korte modules 
De modules zijn gericht op de leerkrachten en mensen voor de groep. Het doel is hen bewust te maken van het belang van veerkracht en ze daarbij vooral praktische handvatten bieden hoe ze hiermee om kunnen gaan met hun kinderen in de klas en op de groep.
Bekijk de modules 

In de webinar gingen vier experts onder leiding van Kindercorrespondent Tako Rietveld in gesprek over de gevolgen van stress op het kinderbrein. Hoe zie je dat in het gedrag van kinderen, wat is de invloed van de coronacrisis, en wat betekent dit voor de leerprestaties? Welke rol speelt de school en BSO in veerkrachtversterking bij kinderen? Hoe zet je activiteiten in die hiermee helpen binnen jouw organisatie? En hoe motiveer je je leerkrachten en pedagogisch medewerkers? De webinar is nog steeds terug te kijken via Expeditie Veerkracht.