Financiële verantwoording

Wij vinden dat het openbaar maken van informatie over projecten bijdraagt aan onze missie om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen te helpen. Ook staat een aantal keurmerken garant voor een verantwoorde inzameling en besteding, zoals:

•    CBF-keurmerk
Het CBF-Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op verantwoorde fondsenwerving en -besteding door goede doelen. Jaarlijks toetsen zij of Kinderpostzegels nog aan de gestelde criteria voldoet. Eén van de criteria is dat we niet meer dan 25 eurocent mogen uitgeven om 1 euro binnen te krijgen.

•    ANBI
De Belastingdienst heeft onze stichting erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donateurs kunnen hierdoor de donaties aan Kinderpostzegels onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.  

•    Auditcommissie
De Raad van Toezicht heeft op 8 februari 2012 het Reglement van de Auditcommissie vastgesteld. De Financiële Auditcommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht: mw mr. M.L. Haimé, lid van de Raad van Toezicht en dhr. J.H. Swachten, voorzitter van de Auditcommissie.

•    Vermogensbeheer en treasurybeleid
Alle donaties die Kinderpostzegels ontvangt, worden na aftrek van kosten besteed aan projecten en programma’s voor kinderen en jongeren. Ook gebruiken we het om nieuwe acties voor te bereiden, voorlichting over projecten te geven en acties onder de aandacht te brengen. Andere kosten die we maken zijn: salarissen, bureau- en kantoorkosten. Lees hier verder over ons vermogensbeheer en treasurybeleid.

Lees ons jaarverslag 2017/2018: