Gebruik Persoonsgegevens

Gebruik Persoonsgegevens (privacystatement)

Welkom! Goed dat u ons privacystatement leest, dat betekent namelijk dat u privacy net zo belangrijk vindt als wij. Wij hebben met veel aandacht dit privacystatement voor u opgesteld zodat voor u duidelijk is wat er met uw gegevens gebeurt als u onze website bezoekt, een bestelling plaatst via onze webshop of als u een donateur wordt.

Wie zijn wij? (Wie is de verantwoordelijke)
Stichting Kinderpostzegels Nederland
Schipholweg 97
2316 XA Leiden

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41167934
ANBI / RSIN / Fiscaalnummer: 0096.52.668
U kunt ons bellen op: 0900 821 23 49
Of een email sturen naar: info@kinderpostzegels.nl

Wij zijn de stichting die ieder jaar de Kinderpostzegelactie organiseert.

Wie bent u? (Wie is de betrokkene)
We hopen dat u dit privacystatement leest omdat u onze website bezoekt, een bestelling bij ons plaats voor een of meer producten uit de Kinderpostzegelactie, u inschrijft voor onze nieuwsbrief of omdat u donateur wordt.
Als dit zo is, dan gaat dit privacystatement over uw persoonsgegevens. Voor het gemak gebruiken we het woord “gegevens” als we het over uw persoonsgegevens hebben. Volgens de wet, de AVG (in het Engels: GDPR) heet u in deze situatie een “betrokkene”.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn stukjes informatie waardoor andere mensen kunnen zien of begrijpen dat het over u gaat. Bijvoorbeeld als u een voornaam en achternaam invult op bij het plaatsen van een bestelling, dan begrijpt de persoon die dit formulier ontvangt en leest dat u een bestelling hebt geplaatst.

Welke gegevens verzamelen wij?
Als u onze website bezoekt, een webformulier voor een bestelling of donatie invult dan krijgen wij informatie over u. In dit privacy statement leggen we u uit welke informatie dit is en wat we er mee doen.
Niet alle gegevens zijn persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat u begrijpt welke gegevens wij als verzameling van u kunnen hebben.
Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens we verzamelen.

 

Bij het plaatsen van een bestelling op onze website

 • We vragen u de velden in te vullen waarbij we een * hebben geplaatst. Deze gegevens vragen we omdat we deze nodig hebben om uw bestelling te bevestigen en te bezorgen. Deze gegevens zijn noodzakelijk ter uitvoering van de overeenkomst (bestelling) met u. Voor een gedeelte zijn we ook wettelijk verplicht om deze gegevens aan u te vragen. Op het bestelformulier ben u dus niet verplicht om u telefoonnummer op te geven. U mag ook zelf kiezen of u een nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u deze velden wel invult, dan verwerken we dus ook die gegevens van u.
 • Uw betaalgegevens. We weten alleen welke betaalmethode u kiest en welk bedrag u aan ons gaat betalen. De betaling en daarbij behorende (bank)gegevens worden door een derde partij (Buckaroo) verwerkt.
 • Het bedrag dat u extra geeft. U krijgt de mogelijkheid om nog meer kinderen te helpen door een extra bedrag te betalen. Dit gegeven verwerken wij ook.

Bij het aanmelden als donateur

 • Allereerst zijn we u heel dankbaar als u zich aanmeldt als donateur. We vragen u op onze website wel om een paar gegevens. We verzamelen of u éénmalig of maandelijks wilt doneren. Ook vragen we het bedrag dat u wilt doneren. Dit gegeven verwerken we dus ook. Als u anoniem doneert zijn uw gegevens niet bij ons bekend.
 • We vragen u ook een aantal velden in te vullen zodat we ervoor kunnen zorgen dat u uw donatie kunt doen. We hebben bij een aantal velden een * geplaatst. Dit zijn de gegevens die voor ons noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst (uw donatie) met ons. Op dit formulier ben u niet verplicht om u telefoonnummer op te geven. U mag ook zelf kiezen of u een nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u deze velden wel invult, dan verwerken we dus ook die gegevens van u.
 • Uw IBAN nummer indien u niet via Ideal betaalt. Dit is ook een verplicht in te vullen veld. We hebben dit gegeven nodig om u machtiging uit te voeren.

Bij het inschrijven voor onze e-mail nieuwsbrief

 • Wij vinden het geweldig dat u zich inschrijft om onze e-mail nieuwsbrief te ontvangen. Uiteraard kan u zich altijd weer uitschrijven als u dat wilt. Iedere nieuwsbrief bevat ook een afmeldlink.

Als u onze website bezoekt
Als u onze website bezoekt via een computer of mobiel toestel, dan wijzen we u erop dat u computer of mobiele toestel zelf ook gegevens met ons kan uitwisselen. Via uw browserinstellingen of uw instellingen op uw computer of mobiele toestel (u telefoon of tablet) kan u zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld. Op onze website gebruiken we ook programma’s voor analyse doeleinden. Wij gebruiken een programma met de naam Google Analytics. Door dit programma kunnen wij zien hoe vaak, op welke tijdstippen, welke pagina’s en hoe lang bepaalde pagina’s van onze website worden bezocht. Dit programma verzamelt alleen gegevens die we terug kunnen herleiden naar uw computer of toestel.Op onze website ziet u ook de logo’s van Facebook, LinkedIn, Printerest, Twitter en andere social media. Zoals we inmiddels allemaal weten verzamelen deze partijen door middel van het plaatsen van cookies ook gegevens van u als onze website bezoeker. We verwijzen u naar de privacyverklaringen en privacysettings van deze partijen voor meer informatie over hoe uw gegevens worden gebruikt en wat uw invloed hierop is.

Wanneer u ons mailt, belt of schrijft

 • De gegevens die u dan aan ons geeft.

 

Wat doen wij met uw gegevens? (de doeleinden van de verwerking)
We verzamelen uw gegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:

 1. Ervoor te zorgen dat u alle functies kunt gebruiken op de website
  Voor verschillende functies op de website is het nodig om gegevens te bewaren. Bijvoorbeeld in het winkelmand.
   
 2. De bestellingen te kunnen leveren
  De gegevens die u invult over een bestelling gebruiken we om de bestellingen te kunnen leveren, maar ook om bijvoorbeeld per email de bestelling te bevestigen of om u een email met een link naar een betaalmogelijkheid te kunnen sturen als de betaling niet is gelukt.
   
 3. U donatie te kunnen ontvangen
  De gegevens die u als donateur invult gebruiken we om uw donatie te kunnen verwerken.
   
 4. Voor onze eigen marketingdoeleinden
  We gebruiken uw telefoonnummer om met u te praten over onze goede doelen. We gebruiken uw emailadres om u onze nieuwsbrief te sturen.
 1. Om uw vragen te beantwoorden
  Als u zelf met ons contact hebt gezocht dan gebruiken we uw gegevens om uw vraag of klacht te beantwoorden.
   
 2. Analyses uit te voeren op het gebruik van de website om meer inzicht te krijgen in de werking.
  We zijn natuurlijk enorm nieuwsgierig of de website makkelijk is om te gebruiken. Daarom gebruiken we uw gegevens en kunnen wij via een tool., Google Analytics zien hoe vaak de website wordt bezocht, op welke tijdstippen, op welke device en hoe lang.  Wilt u precies weten welke gegevens worden verzameld en hoe Google Analytics met uw gegevens omgaat, klik dan hier.
  Via uw computer of mobiele toestel kunt u zelf het delen van deze gegevens door uw computer of toestel aan of uit zetten.

Wat zijn de grondslagen voor het gebruik van uw gegevens? (de grondslagen)
Een van de principes van het privacyrecht is, het recht dat het gebruik van uw gegevens regelt, is dat dit alleen mag gebeuren als daar een wettelijke grondslag voor is.

Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst met u.
  Dit is van toepassing als u een bestelling bij ons plaats of een donatie aan ons doet.
 • Op basis van u toestemming.
  U kan uw toestemming geven voor het toesturen van een nieuwsbrief. Dit betekent dat u uw toestemming ook kan intrekken. Dit kan u doen door middel van de bekende unsubscribe / afmeld knop onder aan iedere email waarbij we de nieuwsbrief sturen.
 • Vanwege een wettelijke verplichting.
  Als u een betaling aan ons doet dan zijn er wettelijke verplichtingen voor ons om de transactiegegevens te bewaren.
 • Op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw gegevens voor het realiseren van onze missie, het helpen van kwetsbare kinderen. Omdat u bijvoorbeeld kinderpostzegels hebt gekocht, helpt u ons met het realiseren van onze missie. In dat kader kunnen wij u ook in de toekomst benaderen om ons te helpen of om u te informeren over onze producten. Uiteraard is dat geheel vrijblijvend en kunt u aangeven als u dat niet wilt, het recht van verzet. Wij zullen u dan verder niet telefonisch of per e-mail benaderen.  

Hebt u vragen of opmerkingen over ons gebruik van uw gegevens?
Dit privacystatement gaat nog steeds over uw gegevens. U hebt daarom zelf invloed op wat wij met uw gegevens mogen doen. U hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van uw gegevens, u kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en u hebt het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

U mag ons wel vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van u verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij u hier een antwoord op. U hebt ook een recht van correctie of verwijdering van uw gegevens. Dit kan u voor een groot deel zelf beheren via uw profiel en instellingen van uw browser van uw computer of op uw mobiele toestel. Als wij uw toestemming hebben gevraagd om gegevens van u te gebruiken, dan kan u deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van uw gegevens voor het moment van intrekking van u toestemming.

U hebt ook een recht van verzet tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden. We horen graag van u als u bepaalde rechten wilt uitoefenen. U kan ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht u het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met uw gegevens dan kun u contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij uw gegevens met anderen?
Ja, we delen uw gegevens. De website hebben we niet zelf ontwikkeld. Dat zie u ook vermeld staan op onze website. Ook het beheer en de ondersteuning van deze website doen wij niet zelf. We worden hierbij geholpen door bedrijven die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook uw gegevens verwerken. Deze bedrijven zijn ict-bedrijven die ervoor zorgen dat de bestellingen bij ons binnenkomen, dat de betalingen worden verwerkt, dat schoolgegevens bij ons worden geregistreerd. Deze bedrijven werken op onze instructie. Wij hebben met deze bedrijven een verwerkingsovereenkomst gesloten.

Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden uw persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, andere partijen of personen of autoriteiten.

Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Op dit moment doen wij dit niet. Volgens de wet die u gegevens beschermd (de AVG) is het prima als u gegevens binnen Europa worden gebruikt.  Wanneer wij alsnog uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte opslaan, bewaren of iets anders mee doen dan sluiten we een extra overeenkomst af met de partij die daar de gegevens bewaart of gebruikt om uw gegevens te beschermen.

Zijn uw gegevens veilig bij ons?
We vinden de beveiliging van uw persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat betekent dat tijdens het gebruik van de website en alle functionaliteiten er altijd sprake is van een beveiligde (SSL-) verbinding, en dat we een privacybeleid hebben waarin staat wie er wanneer bij uw gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.

Hoe lang gebruiken we u gegevens?
Zo lang als u de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. De gegevens van uw bestelling moeten we vanwege onze boekhoudplicht tot 7 jaar na de aankoop bewaren. De gegevens van uw donatie bewaren we ook 7 jaar vanwege dezelfde reden. Andere gegevens bewaren we zolang deze nog relevant zijn voor ons.

Wijzigingen van dit privacystatement
Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacystatement. Als we een grote wijziging aanbrengen in dit privacystatement die van belangrijke invloed is op uw rechten of op de toestemming die u ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om u hier persoonlijk over te informeren. U kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacystatement of dit ook de versie is die  eerder hebt gelezen.

Gebruik Persoonsgegevens, versie 1, mei 2018