Header Geef een veilig thuis

Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020 zetten basisschoolkinderen zich in om ruim 90.000 kinderen te helpen aan een veilig thuis. 

Wist je dat ruim 90.000 kinderen in ons land géén veilige thuisbasis hebben? Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te maken hebben met geweld, armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch?
Al sinds 1924 zet Stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. In die tijd was de Spaanse griep net voorbij en veel kinderen waren wees geworden. Wij zorgden dat zij een dak boven hun hoofd kregen.
Later hielpen we ook kinderen die opgroeiden in armoede en later kon dankzij onze hulp de Kindertelefoon worden opgericht. Inmiddels zetten we ons al vele jaren in voor kinderen in een benarde thuissituatie. Dit doen we met projecten als Huisje Boompje Beestje, de Warm Welkom Tas en Kamer voor een kind. Kwetsbare kinderen hebben het in de huidige tijd, waarin ze noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nog moeilijker. Daarom vragen we juist deze tijd extra aandacht voor deze groep. 
Want Kinderpostzegels was er toen, is er nu en blijf natuurlijk ook straks