Header Geef een veilig thuis

Tijdens de Kinderpostzegelactie 2020, van 23 t/m 30 september, zetten basisscholieren zich in om kinderen te helpen aan een veilig thuis. 

Wist je dat ruim 90.000 kinderen in ons land géén veilige thuisbasis hebben? Dat zijn gemiddeld twee kinderen per klas die thuis te maken hebben met geweld, armoede of verslaving. Onvoorstelbaar toch?

Sinds 1924 zet Stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. In die tijd was de Spaanse griep net voorbij en veel kinderen waren wees geworden. Wij zorgden voor een dak boven hun hoofd. Hulp aan kinderen die opgroeiden in armoede en ondersteuning bij de oprichting van de Kindertelefoon zijn projecten waar we trots op terugkijken. Inmiddels zetten we ons al vele jaren in voor kinderen in een benarde thuissituatie. Dit doen we met projecten als Huisje Boompje Beestje, de Warm Welkom Tas en Kamer voor een kind.

Kwetsbare kinderen hebben het in de huidige tijd, waarin ze door het coronavirus noodgedwongen veel meer thuis zijn, vaak nog moeilijker. Daarom vragen we juist nu extra aandacht voor deze groep.

Hoe kunnen de kinderen verkopen?
Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten gaan. Met de geldende maatregelen hebben we daarom diverse manieren ontwikkeld om zowel fysiek als digitaal langs de deuren te gaan. 
 Bekijk de mogelijkheden
 

Kinderpostzegels was er toen, is er nu en blijft natuurlijk ook straks