Header Kinderpostzegelactie 2021: Geef meer kracht

Van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober gaat de 73e editie van de Kinderpostzegelactie van start. Basisschoolkinderen uit de bovenbouw gaan weer op pad om verschillende producten te verkopen. 

Geef meer kracht
De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. 
Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. 

Waar gaat het geld naartoe?

Er wordt dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen, zodat ze beter in staat zijn om door deze crisistijd te komen. Zie hieronder een aantal voorbeelden van projecten waarbij veerkracht centraal staat.

Impact op kinderlevens

Verhalen van kinderen

Hoe beleven kinderen de coronacrisis? Tijdens deze actie geeft Kinderpostzegels kinderen een stem.

Lees hier binnenkort de verhalen van Stacey, Anissa, Farah, Liban, Samara, Faeza,  Liban, Abdurahmaan, Aicha en Tijs.

In het nieuws