Header Kinderpostzegelactie 2021: Geef meer kracht

Geen kinderen aan de deur gehad tijdens de Kinderpostzegelactie? Bijdragen kan nog steeds!  
Ga naar onze webshop of doe een donatie.

 

 

Geef meer kracht

De coronacrisis heeft ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De meldingen over huiselijk geweld namen toe, meer kinderen kregen te maken met armoede en thuisonderwijs was niet voor iedereen haalbaar. Hulpvragen gingen vaker dan ooit over mentale problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden steeds meer zichtbaar. Daarom wordt er dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. 

Waar gaat het geld naartoe?

Er wordt dit jaar extra aandacht besteed aan projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen, zodat ze beter in staat zijn om door deze crisistijd te komen. Zie hieronder een aantal voorbeelden van projecten waarbij veerkracht centraal staat.

Impact op kinderlevens

In het nieuws