Geschiedenis

De kinderpostzegels bestaan sinds 1924. In dat jaar is per Koninklijk Besluit besloten om postzegels met een toeslag voor ‘het misdeelde kind’ uit te geven.

In de beginjaren verkopen vrijwilligers de postzegels, aangestuurd door het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels. In 1948 krijgt een leerkracht een gaaf idee. Meester Verheul uit Waarder stuurt de kinderen van zijn school met Kinderpostzegels langs de deuren. Een groot succes! Een jaar later start de Kinderpostzegelactie zoals die er nu nog steeds uitziet: voor kinderen, door kinderen.

Stichting Kinderpostzegels
Al snel heeft het comité haar handen vol aan het besteden van de opbrengst en het onderhouden van contacten. Daarom wordt in 1949 een stichting opgericht: de Stichting voor het Kind. Zij zijn voortaan verantwoordelijk voor het organiseren van de actie. In 1989 fuseren twee stichtingen; Stichting Kinderpostzegels is geboren! Sindsdien zorgen wij voor zowel de inzameling als een goede verdeling van het geld.

Bekijk hier de Kinderpostzegels van jaar tot jaar. 

Geschiedenis in vogelvlucht

1912

De uitgifte van de eerste postzegels met een extra toeslag voor het goede doel. Deze zegels verschijnen in Zwitserland en de opbrengst is Pro Juventute: voor de jeugd.

1923

De Nederlandse overheid besluit als tweede land ter wereld ook een speciale postzegel met toeslag voor 'het misdeelde kind' in te voeren.

1924

Uitgifte van de eerste serie Nederlandse kinderpostzegels ontworpen door de heer Rueter. Op de postzegels staat een afbeelding van het gezicht van een kind tussen twee beschermengelen in. De opbrengst van deze kinderpostzegels is 51.000 gulden (€ 23.143,-). De Nederlandse Bond tot Kinderbescherming verdeelt dit over honderden instellingen voor voogdijkinderen.

1925

De oprichting van het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels (NCK) onder leiding van jonkvrouwe Alting von Geusau. Deze organisatie wordt verantwoordelijk voor het organiseren van de kinderpostzegelverkoop en gaat de verdeling van het geld regelen. Het NCK richt een aantal comités van vrijwilligers op die de kinderpostzegels (en later wenskaarten) gaan verkopen. De comités bestaan voornamelijk uit rijke mensen die vinden dat ze arme mensen moeten helpen.

1930

Bijna elke gemeente in Nederland heeft inmiddels een eigen comité dat zich bezig houdt met de kinderpostzegelverkoop.

1931

De kinderpostzegels zijn dit jaar bijzonder, want voor het eerst wordt een foto verkleind afgedrukt op een postzegel. Veel mensen kunnen dat niet zo waarderen; ze zien foto's niet als iets cultureels.

1948

Onderwijzer G. Verheul uit Waarder komt op het idee om de kinderen van zijn school met kinderpostzegels langs de deuren te laten gaan. Het plan valt in goede aarde bij het Nederlands Comité voor Kinderpostzegels. Het initiatief wordt in vier plaatsen in Nederland uitgeprobeerd. Resultaat: een meeropbrengst van maar liefst 35.000 gulden (€ 16.000,-).

1949

De Kinderpostzegelactie wordt landelijk ingezet. Vanaf nu worden de postzegels door de schoolkinderen verkocht.

1950

De Stichting voor het Kind gaat zich bezighouden met de organisatie van de welbekende Kinderpostzegelactie. Het NCK kan daardoor meer tijd vrijmaken voor de verdeling van de opbrengsten en het onderhouden van contacten met de kinderbelangenorganisaties.

1956

Meer dan de helft van alle basisscholen doet inmiddels mee aan de Kinderpostzegelactie.

1965

Voor het eerst worden kindertekeningen afgebeeld op de kinderpostzegels.

1969

De eerste buitenlandse projecten worden met Kinderpostzegelgeld gesteund.

1989

Uit een fusie tussen de Stichting voor het Kind en het NCK ontstaat de huidige Stichting Kinderpostzegels Nederland. Deze organisatie verzorgt zowel de inzameling als de verdeling van het geld.

1992

Contant betalen aan het kind is niet meer mogelijk. De klant kan voor het eerst de bestelde kinderpostzegels of kaarten per acceptgiro of automatische incasso betalen.

1998

De Kinderpostzegelactie bestaat 50 jaar en Kroonprins Willem-Alexander plaatst hiervoor de eerste bestelling.

2000

De plaatselijke comités voeren hun laatste actie aangezien de kosten niet meer opwegen tegen de opbrengsten van de verkoop van kinderpostzegels en kaarten.

2003

Stichting Kinderpostzegels Nederland ontvangt het CBF Keurmerk. Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) houdt toezicht op het bestuur, beleid, de bestedingen, fondsenwerving en verslaglegging van goede doelen.

2004

Wederom een mijlpaal: de kinderpostzegel bestaat 80 jaar. Dit wordt gevierd met een bijzondere kinderencyclopedie.

2008

De Kinderpostzegelactie bestaat 60 jaar met een koninklijke eerste bestelling door Koningin Beatrix.

2009

Naast de kinderpostzegels en kaarten verkopen de schoolkinderen dit jaar voor het eerst ook kinderpleisters.

2012

In navolging van zijn vader fotografeert Kroonprins Willem-Alexander zijn dochters Amalia, Alexia en Ariane voor de kinderpostzegels 2012 en plaatst ook de eerste bestelling. De Kinderpostzegelactie boekt dit jaar een recordopbrengst van 11,6 miljoen euro.

2015

Scholen kunnen zelf bepalen naar welk thema de opbrengst van hun leerlingen gaat.

2016

Scholen kunnen kiezen of zij zelf de producten afleveren bij de bestellers of dat deze worden verstuurd via de post.

2017

Op 30 september 2017 wordt Kinderpostzegelactie opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.

De actie wordt vernieuwd met een bestel-app en een online missie-spel.

2018

Een nieuwe website!

Dit jaar kunnen scholen een deel van het opgehaalde bedrag besteden aan een lokaal project.

2023

De 75e editie van de kinderpostzegelactie!

In dit jaar laten we kinderen meebeslissen aan welke thema's en projecten de opbrengst besteed wordt.