Gevolgen coronacrisis voor kwetsbare kinderen

Gevolgen van coronacrisis

Tijdens de eerste lockdown, in maart 2020, is het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis opgericht. Dit fonds heeft een onderzoek laten uitvoeren door het Verwey Jonker Instituut. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de coronacrisis een grote invloed heeft op kinderen. Volgens 75% van de hulpverleners vinden kinderen het moeilijk om met de veranderingen om te gaan. Nog eens 73% heeft (grote) moeite met het isolement dat de coronacrisis meebrengt, ze missen contact met school, sport, familie en vrienden. Ook het thuisonderwijs is lastig. Niet alle (pleeg)ouders hebben de vaardigheden om kinderen te begeleiden bij school. En vaak ontbreken de middelen voor thuisonderwijs zoals laptops en koptelefoons. Daarnaast leeft onder hulpverleners het vermoeden dat veel kinderen een onderwijsachterstand hebben opgelopen. Bijna de helft van de kinderen had niet het materiaal om aan lessen deel te nemen. 45% kreeg geen/onvoldoende begeleiding bij het schoolwerk.
 

 

Meer informatie

Bekijk alle resultaten van dit onderzoek