Help kinderen

Gelijke kansen voor ieder kind, ongeacht de situatie, plaats of omstandigheden waarin het opgroeit. Daar zet Kinderpostzegels zich voor in! Daar kunt u ons bij helpen.