Hubhomes voor pleeggezinnen

Pleegouders nemen een kind op in hun eigen gezin om het een veilig thuis te bieden. Die nieuwe situatie legt een grote druk op alle leden van het gezin. Ieder jaar besluit 14 procent van de pleegouders te stoppen. De belangrijkste reden is het gebrek aan begeleiding. Hubhomes, of netwerkhuizen, moeten gaan helpen dat percentage flink omlaag te brengen. Stichting Kinderpostzegels Nederland start samen met haar partners* in 2021 een eerste proef.

Jaarlijks worden in Nederland 23.000 kinderen in een pleeggezin geplaatst. Vaak gaat dat goed, maar soms  is extra ondersteuning nodig. Pleegkinderen hebben een moeilijke start gehad in hun leven en een aantal van hen is getraumatiseerd of heeft gedragsproblemen. Als zij zelf of hun eigen kinderen daar te veel last van krijgen, is dat voor pleegouders vaak reden om te stoppen met pleegzorg. Een Hubhome kan hier uitkomst bieden.

Edith van den Akker, projectmanager vanuit Kinderpostzegels, legt uit hoe het werkt: “Zes tot tien pleeggezinnen worden gekoppeld aan een kerngezin. Samen vormen ze een netwerk. Het kerngezin bestaat uit (voormalige) pleegouders die veel ervaring hebben met pleegzorg. Zij wonen in het Hubhome. Dat is het kloppende hart van het Mockingbird Family Model. Het is de plek waar alle leden van het netwerk met enige regelmaat bij elkaar komen. Ze krijgen er samen of apart voorlichting, vinden steun bij elkaar, wisselen ervaringen uit er worden gezamenlijke feestjes georganiseerd. Het huis is bedoeld voor pleegouders, hun eigen kinderen, de pleegkinderen en als dat mogelijk is ook voor bezoek van familieleden van de pleegkinderen.”

Een gebrek aan ondersteuning speelt een belangrijke rol bij het besluit van pleegouders om te stoppen. Een van de argumenten die meespelen is dat hun biologische kinderen onvoldoende betrokken worden bij de opvang van hun pleegbroertje of -zusje. De Hubhomes zijn een manier om in die behoefte te voorzien.
In het huis zijn bovendien twee extra bedden beschikbaar. Daar kunnen pleegkinderenlog eren als de pleegouders een avondje uit willen, bijvoorbeeld, maar ook als er sprake is van een crisissituatie. In het Hubhome vindt het pleegkind een bekende, veilige omgeving met vertrouwde mensen en hoeft het niet meteen (weer) uit huis geplaatst te worden.

Edith van den Akker: ‘Het idee van een Hubhome komt van het Amerikaanse Mockingbird Family Model, waar met name in Engeland al veel ervaring mee is opgedaan. Het aantal voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsingen binnen Mockingbirdnetwerken ligt daar 20 procent lager dan bij pleeggezinnen die die steun niet krijgen. Het zou fantastisch zijn als we dat in Nederland ook konden bereiken. Het tekort aan pleeggezinnen zou daarmee flink teruggebracht kunnen worden.”

In 2018 werd in Nederland 30 procent van de plaatsingen voortijdig afgebroken en stopte 14 procent van de pleegouders met het bieden van pleegzorg. Een Hubhome kan pleeggezinnen stabieler maken. Van den Akker: “Voor zowel pleegouders als pleegkinderen is het prettig om anderen te ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren. Pleegkinderen zien dat ze niet de enige zijn en pleegouders treffen mensen die begrijpen waar ze mee worstelen. Ook is er dan een plek waar bijvoorbeeld opa’s en oma’s het pleegkind toch met enige regelmaat kunnen opzoeken.”

*In 2021 start Kinderpostzegels Nederland de eerste pilot van een Hubhome in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, de William Schrikker Gezinsvormen en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.