Huisje Boompje Beestje

Bent u erbij?

slotbijeenkomst Huisje Boompje Beestje gaat door!
30 november 2020
via een online bijeenkomst 
van 14.00 uur tot 16.30 uur
Een moment om terug te blikken op de afgelopen drie jaar, om ervaringen met elkaar te delen en om te kijken hoe de natuur nog effectiever ingezet kan worden ten behoeve van het welzijn van de kinderen.

 Aanmelden

Meer informatie
 


Ieder jaar komen er in ons land ruim 8.500 kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang terecht. Deze kinderen hebben dan vaak al het nodige meegemaakt: mishandeling, verwaarlozing, bedreiging, honger of geweld tussen ouders. Geen eigen plek om je even terug te trekken, nooit een vriendje mee naar huis kunnen nemen, je huisdier achter moeten laten. 

Te weinig aandacht voor kinderen

Uit onderzoek van Stichting Kinderpostzegels blijkt dat kinderen in opvanghuizen vaak veel te weinig aandacht krijgen. “De hulpverleners op die plekken willen wel, maar hebben gewoon geen tijd. Ze zijn al druk genoeg met de volwassenen die vaak allerlei heftige problemen hebben als een alcohol- of drugsverslaving, psychische stoornissen of een trauma'', zegt Erik Claus van Stichting Kinderpostzegels.

Dat is volgens Claus ook de reden dat kinderen helemaal niet thuishoren in een daklozenopvang. "Iedereen kan zich wel indenken dat deze plekken niet oké zijn voor kinderen.” Toch kan het soms niet anders omdat andere, meer kindvriendelijke opvangplekken, vol zitten. Deskundigen vinden dat er in het opvanghuis in elk geval een ruimte speciaal voor kinderen moet zijn.

Kindvriendelijke opvang

Kinderpostzegels heeft daarom het initiatief genomen om samen met Valente en IVN Natuureducatie het project ‘Huisje Boompje Beestje’ te ontwikkelen. Met dit project wordt een groot aantal instellingen voor daklozen- en vrouwenopvang kindvriendelijker gemaakt door natuur in het leven van de kinderen te brengen. “Denk aan het inrichten van (buiten-)ruimtes met een natuurspeeltuin, planten, kruiden en ander groen. Maar ook het geschikt maken van een locatie voor dieren hoort bij het ‘Huisje, Boompje, Beestje’ project”, aldus Claus.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat spelen, natuur en dieren een positief effect hebben op het zelfvertrouwen van deze kinderen. Het vermindert stress en maakt dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen.

Huisje, Boompje, Beestje wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij