Huisje Boompje Beestje

Met ons project 'Huisje Boompje Beestje' gaan we een groot aantal instellingen voor daklozen- en vrouwenopvang omvormen tot meer kindvriendelijke locaties. 

Sommige kinderen maken al op jonge leeftijd hele nare dingen mee, bijvoorbeeld huiselijk geweld of vluchten uit je eigen land. Kinderpostzegels zorgt dat kinderen met traumatische ervaringen specifieke hulp en aandacht krijgen om weer gewoon kind te kunnen zijn. Er verblijven elk jaar 8.000 kinderen in Nederland buiten hun schuld in de vrouwenopvang en de daklozenopvang. Kinderpostzegels ondersteunt deze kinderen graag. Ze zijn vaak slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld en komen terecht in een omgeving die meestal niet ingericht is voor kinderen. Weg van hun school, vriendjes, huisdier en vertrouwde omgeving. 


Zelfvertrouwen vergroten
Spelen, natuur en dieren hebben een bewezen positief effect op het zelfvertrouwen van deze kinderen. Het vermindert stress en maakt dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen. 
Om te zorgen dat de kinderen hun potentiële traumatische ervaringen kunnen verwerken, de kinderen in hun kracht te zetten en om hun toekomst positief tegemoet te kunnen gaan.


Kindvriendelijke opvang
In drie jaar tijd gaan we een groot aantal instellingen voor daklozen- en vrouwenopvang omvormen tot meer kindvriendelijke locaties. Wij ondersteunen deze instellingen met het inrichten van projecten waarbij dieren en planten gebruikt worden om deze kinderen echt te helpen. Dit doen wij in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en de Hogeschool LeidenIVN, en Federatie Opvang 

 

Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij. Zij maakten dit mooie filmpje over Huisje Boompje Beestje:

 

Steun voor kinderen in Nederland
Kinderpostzegels steunt projecten in Nederland die kinderen helpen in het onderwijs, zoals kinderen die gepest worden of niet goed mee kunnen komen op school. Daarnaast helpen we kinderen met het verwerken van trauma's, door ze verschillende therapieën aan te bieden. Tenslotte helpen wij kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Bekijk alle projecten in Nederland die wij steunen.