Jeugdeducatiefonds

Geld mag voor een kind geen beperking zijn om mee te doen op school. Samen met het Jeugdeducatiefonds ondersteunen wij activiteiten voor kinderen uit minimagezinnen in het basisonderwijs.

Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.

Het Jeugdeducatiefonds biedt op aanvraag van leraren of schoolleiders financiële hulp aan kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen, waarvan de ouder(s) niet in staat zijn om extra kosten te betalen of noodzakelijk geachte ondersteuning te geven.

Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander wat nodig is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanschaf van laptops of kosten voor een schoolreisje.

 "Een heel goed initiatief. De vinger op de zere plek. Helaas noodzakelijk om de ontwikkelingskansen van sommige kinderen te verbeteren." Alex Bakker – directeur (Basisschool De Kinderboom Amsterdam)