Kamer voor een kind

Ieder pleegkind verdient een eigen kamer om tot rust te komen. Kinderpostzegels helpt pleegouders hierbij met een extra kamer voor een kind.

Soms maken kinderen thuis zulke nare en onveilige situaties mee, dat het voor hen beter is in een pleeggezin te wonen. Ook kinderen waarvan de ouders (tijdelijk) niet in staat zijn goed voor ze te zorgen, worden opgevangen in een pleeggezin.  

In Nederland zijn 16.717 pleeggezinnen die deze kinderen liefdevol opvangen, ook al hebben ze eigenlijk geen kamertje over. Om meer kinderen te helpen, is er dikwijls een verbouwing nodig bij het pleeggezinKinderpostzegels helpt pleegouders hierbij. 

Een eigen kamer is voor deze kinderen namelijk heel belangrijk. Een plek voor jezelf om tot rust te komen of om je huiswerk te maken. Een extra bed, extra kasten of een dakkapel plaatsen. Kinderpostzegels ondersteunt, samen met andere fondsen, pleeggezinnen om extra kamers voor pleegkinderen te realiseren. Want ieder (pleeg)kind verdient een eigen kamer.

Vanaf 1 oktober 2020 is het weer mogelijk om (voor)aanvragen in te dienen voor Kamer voor een Kind.