Kinderpostzegelactie

Laat ieder kind meedoen 
Het thema van de kinderpostzegelactie 2023 was: Laat ieder kind meedoen. We kwamen dit jaar in actie voor kinderen die thuis zulke grote problemen hebben, dat ze vastlopen op school. Ze komen niet aan leren toe en kunnen zich niet optimaal ontwikkelen.

Isolement 
Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die opgroeien in armoede (1 op de 12 kinderen), die een ouder hebben met een verslaving of psychische problemen (1 op de 4* kinderen) of die jeugdhulp krijgen (1 op de 8 kinderen). Deze kinderen komen door hun omstandigheden in een isolement terecht, op school en daarbuiten. Ze lopen rond met veel te grote zorgen, missen steun thuis en kunnen niet meedoen met leeftijdsgenoten. Ze kunnen niet het beste uit zichzelf halen, en dat werkt een heel leven door. 

Samen in actie 
Samen met scholen, leerlingen en het Nederlandse publiek kwamen we in actie voor deze kinderen. En met succes! De kinderpostzegelactie heeft dit jaar 9.608.090 euro opgebracht. Dit is bijna 600.000 euro meer dan vorig jaar. Met de opbrengst van de kinderpostzegelactie ondersteunen we projecten die hen weerbaarder maken, meer zelfvertrouwen geven, hun horizon verbreden en hen laten voelen dat ze er niet alleen voor staan. Samen laten we ieder kind meedoen, en zorgen we ervoor dat kinderen weer toekomen aan een positieve ontwikkeling, op school en daarbuiten. 

*Cijfers uit recent onderzoek van Trimbos