Kinderpostzegels in actie tijdens en na de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis hebben een ingrijpend effect gehad op de levens van alle 1,5 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. De langetermijngevolgen door het abrupt wegvallen van school en sociale contacten worden langzaam zichtbaar voor elk kind. De meldingen over huiselijk geweld nemen toe en meer kinderen krijgen te maken met armoede. Hulpvragen van kinderen gaan dit jaar vaker dan ooit over emotionele problemen zoals eenzaamheid, angst en depressie. 

Daarom gaan alle donaties naar projecten die kinderen helpen meer (veer)kracht te ontwikkelen, zodat ze beter in staat zijn om door deze crisistijd te komen. School is een veilige omgeving voor kinderen. Samen met Augeo Foundation organiseren we Expeditie Veerkracht, een gratis programma voor leerkrachten en directies van basisscholen. Expeditie Veerkracht biedt hen met speciaal ontwikkeld lesmateriaal handvatten voor het versterken van veerkracht bij kinderen.

Stichting Kinderpostzegels doet nog veel meer om deze kinderen na de coronacrisis te helpen. Hieronder lees je meer over onze initiatieven. Wil je bijdragen? Hier kun je doneren.

Initiatieven

Oproepen

Gevolgen coronacrisis

Helpt u mee?