Een feestje voor de hele klas

Het project Klassenfeestjes is een deelproject van Druk & Dwars. Door het werken met drukke kinderen en hun ouders, merkte het team van Druk & Dwars, dat één van de moeilijkste dingen waar een deel van deze gezinnen mee kampt, sociale uitsluiting is. Veel van deze kinderen krijgen bijvoorbeeld nooit een uitnodiging voor een verjaardagsfeestje.

Niet alleen drukke kinderen dreigen buiten de boot te vallen op school. Kinderen die verlegen zijn of in armoede leven, de Nederlandse taal (nog) niet optimaal beheersen, of opwat voor manier dan ook anders zijn, liggen soms buiten de groep. Dit is zorgelijk, want er niet bij horen is niet leuk. Als sommige kinderen af en toe de hele klas uitnodigen voor hun verjaardag, dan zijn er geen kinderen meer die nooit een feestje hebben.

Druk & Dwars
Druk & Dwars is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en zes gemeenten in de provincie Groningen. Druk & Dwars is er op gericht om ADHD-diagnoses bij kinderen waar mogelijk te voorkomen, door ouders en leerkrachten in een vroeg stadium voorlichting en handvatten te bieden.

Inclusieve Klassenfeestjes
Druk & Dwars medewerker Laura Batstra bedacht samen met muziekleraar Wim Venema het project ‘Inclusieve Klassenfeestjes’. Laura en Wim begonnen met feestjes voor de klas van hun eigen kinderen te organiseren en merkten dat kinderen en ouders enthousiast waren over het concept. Hun kennis en ervaring wilden zij daarom graag delen. Een samenwerking met Stichting Kinderpostzegels Nederland maakte dit vervolgens mogelijk.

Breder onder de aandacht
Door de samenwerking met Kinderpostzegels kan het idee van de klassenfeestjes breder onder de aandacht worden gebracht en kunnen ouders geholpen worden bij het organiseren van een klassenfeestje. Ook is er een onderzoeker aangetrokken, die informatie heeft verzameld over wat wel en niet werkt bij klassenfeestjes en wat het effect ervan is op een klas.

Meer weten over Klassenfeestjes? In dit document vindt u tips en tricks om een klassenfeestje te organiseren. Ook zijn de eigen ervaringen van de initiatiefnemers opgenomen. Na een korte inleiding over het waarom van klassenfeestjes volgen tips over de organisatie en uitvoering en tips over activiteiten.

Steun voor kinderen in Nederland
Kinderpostzegels steunt projecten in Nederland die kinderen helpen in het onderwijs, zoals kinderen die gepest worden of niet goed mee kunnen komen op school. Daarnaast helpen we kinderen met het verwerken van trauma's, door ze verschillende therapieën aan te bieden. Tenslotte helpen wij kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Bekijk alle projecten in Nederland die wij steunen.