Lokaal Besteden

Sinds vorig jaar kunnen scholen een deel van het geld dat ze met de actie hebben opgehaald besteden aan een project dichtbij. In hun eigen stad, dorp, wijk of school. Zoals bijvoorbeeld het steunen van een Weekendschool, boeken voor de schoolbibliotheek of speelmateriaal voor kinderen in de crisisopvang. Wij mochten nu binnenkijken om te zien hoe het geld besteed is.

Met Lokaal Besteden kunt u:

Een project dichtbij uw school helpen voor kinderen die wel een extra steuntje kunnen gebruiken.

Bedrag

U kunt aan het door u gekozen project een minimum van €250 en maximum van €1000 besteden. Het definitieve bedrag wordt bepaald aan de hand van het opgehaalde bedrag door uw school.