Lokaal Besteden

Vorig jaar is Kinderpostzegels gestart met Lokaal Besteden. Scholen mogen meebeslissen hoe een gedeelte van het opgehaalde bedrag besteed zal worden voor kwetsbare kinderen in hun eigen omgeving. 

Kinderpostzegelactie 2019
Met de verkoop van allerlei leuke spullen zoals kinderpostzegels, vrolijke pleisters en mooie kaarten helpen kinderen in Nederland al vele jaren andere kinderen in Nederland en buitenland. Het enthousiasme van de kinderen om zich in te zetten voor de Kinderpostzegelactie is al vele jaren onverminderd!

Opbrengst lokaal besteden
Kinderpostzegels wil graag scholen (zowel kinderen als leerkrachten) meer betrekken bij het doel van de actie. Zij mogen meebeslissen naar welke projecten voor hulp aan kwetsbare kinderen (een deel van) het opgehaalde bedrag gaat, met een maximum van 1000 euro. De school kan kiezen uit projecten die Kinderpostzegels heeft geselecteerd maar ook een eigen doel indienen voor een project in de regio. 

Kinderen van eigen school
Het is zelfs mogelijk om kinderen van de eigen school te helpen: de deelnemende school kan via Stichting Lezen een boekenpakket bestellen om het lezen te stimuleren of een financiële bijdrage voor kinderen uit minimagezinnen aanvragen via het Jeugdeducatiefonds. Ook kan gekozen worden uit de Warm Welkom Tasde Gelukskoffer en Bord in de Klas van stichting leerKRACHT.

►Helaas is het niet meer mogelijk een lokaal doel te kiezen voor de actie 2019.