Mockingbird - Samen voor het kind

Pleegouders stoppen voortijdig

Pleegouderschap is niet makkelijk en is ingrijpend voor het hele gezin. De druk kan soms zo hoog oplopen, dat pleegouders ermee stoppen. En er is al zo’n groot tekort! Gebrek aan ondersteuning speelt een belangrijke rol: veel pleegouders geven aan dat ze behoefte hebben aan praktische steun, training, contact met andere pleegouders en tijd om af en toe bij te kunnen tanken.

Betere ondersteuning
In een aantal landen worden pleeggezinnen al succesvol ondersteund met het Mockingbird Model. Zes tot tien pleeggezinnen worden gekoppeld aan een zogenaamd hubhome: een ervaren pleeggezin dat andere gezinnen bijstaat met een luisterend oor en advies. Zo'n hubhome organiseert familiedagen, themabijeenkomsten, trainingen en pleegkinderen kunnen er af en toe logeren. En dat werkt! 

Wat doen wij?
In het najaar van 2021 zijn we samen met onze partners* gestart met een driejarig programma om het Mockingbird Model in Nederland te introduceren. Met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en het Oranje Fonds willen we in drie jaar tientallen Mockingbird netwerken opzetten, in samenwerking met pleegzorgorganisaties en gemeenten. 

"Voor pleegouders en zeker ook voor de pleegkinderen is het heel fijn om anderen te ontmoeten die in dezelfde situatie zitten. Pleegkinderen zien dat ze niet de enige zijn en pleegouders ontmoeten mensen die begrijpen waar ze mee worstelen. Ook is er dan een plek waar bijvoorbeeld opa’s en oma’s het pleegkind toch met enige regelmaat kunnen opzoeken.”

Edith van den Akker, programmacoördinator bij Kinderpostzegels

 

* Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en Stichting Ondersteuning Pleeggezin.