Mockingbird, samen voor het kind

Jaarlijks vinden er in Nederland 23.000 kinderen een nieuw thuis bij een pleeggezin. Vaak gaat dat goed, maar soms lopen de pleeggezinnen tegen problemen aan en is er ondersteuning nodig. Pleegkinderen hebben vaak een moeilijke start gehad in hun leven, een deel van hen is zelfs getraumatiseerd of heeft gedragsproblemen. Voor pleegouders is dat vaak reden om te stoppen met de pleegzorg als zij zelf of hun eigen kinderen daar te veel last van krijgen. Een netwerk van pleeggezinnen met een ervaren pleeggezin als vangnet kan hier uitkomst bieden.

Edith van den Akker, projectmanager vanuit Kinderpostzegels, legt uit hoe het werkt: “Zes tot tien pleeggezinnen worden gekoppeld aan een kerngezin. Samen vormen ze een netwerk. Het kerngezin bestaat uit (voormalige) pleegouders die veel ervaring hebben met pleegzorg. Zij wonen in een huis dat ook ruimte biedt voor de pleeggezinnen uit het netwerk als dat wenselijk is. Dat is het kloppende hart van Mockingbird, samen voor het kind. Het is de plek waar alle leden van het netwerk met enige regelmaat bij elkaar komen. Ze krijgen er samen of apart voorlichting, vinden steun bij elkaar, wisselen ervaringen uit en er worden gezamenlijke feestjes georganiseerd. Het huis is bedoeld voor pleegouders, hun eigen kinderen, de pleegkinderen en als dat mogelijk is ook voor bezoek van familieleden van de pleegkinderen.”

Pleegouders nemen een kind op in hun eigen gezin om het een veilig thuis te bieden. Die nieuwe situatie legt een grote druk op alle leden van het gezin. Ieder jaar besluit 14 procent van de pleegouders te stoppen. De belangrijkste reden is het gebrek aan begeleiding. Hubhomes, of netwerkhuizen, moeten gaan helpen dat percentage flink omlaag te brengen. Stichting Kinderpostzegels Nederland start samen met haar partners* in 2021 een eerste proef.


Hoe kunnen hubhomes bijdragen aan het verbeteren van pleegzorg?

In deze video vertellen gezinnen die deelnemen aan Mockingbird in Engeland wat het netwerk voor hen betekent. 

Een gebrek aan ondersteuning speelt een belangrijke rol bij het besluit van pleegouders om te stoppen. Een van de argumenten die meespelen is dat hun biologische kinderen onvoldoende betrokken worden bij de opvang van hun pleegbroertje of -zusje. Mockingbird, samen voor het kind is een manier om in die behoefte te voorzien.
In het huis zijn bovendien twee extra bedden beschikbaar. Daar kunnen pleegkinderen logeren als de pleegouders een avondje uit willen, bijvoorbeeld, maar ook als er sprake is van een crisissituatie. In Mockingbird, samen voor het kind vindt het pleegkind een bekende, veilige omgeving met vertrouwde mensen en hoeft het niet meteen (weer) uit huis geplaatst te worden.

Edith van den Akker: ‘Het idee van een Hubhome komt van het Amerikaanse Mockingbird Family Model, waar met name in Engeland al veel ervaring mee is opgedaan. Het aantal voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsingen binnen Mockingbirdnetwerken ligt daar 20 procent lager dan bij pleeggezinnen die die steun niet krijgen. Het zou fantastisch zijn als we dat in Nederland ook konden bereiken. Het tekort aan pleeggezinnen zou daarmee flink teruggebracht kunnen worden.”

In 2018 werd in Nederland 30 procent van de plaatsingen voortijdig afgebroken en stopte 14 procent van de pleegouders met het bieden van pleegzorg. Mockingbird, samen voor het kind kan pleeggezinnen stabieler maken. Van den Akker: “Voor zowel pleegouders als pleegkinderen is het prettig om anderen te ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren. Pleegkinderen zien dat ze niet de enige zijn en pleegouders treffen mensen die begrijpen waar ze mee worstelen. Ook is er dan een plek waar bijvoorbeeld opa’s en oma’s het pleegkind toch met enige regelmaat kunnen opzoeken.”

*In het najaar van 2021 starten wij samen met het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen met een driejarig programma om het Mockingbird Family Model in Nederland te introduceren, met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en het Oranje Fonds. In drie jaar bouwen we enkele tientallen Mockingbird-netwerken op, in samenwerking met pleegzorgorgansaties en gemeenten.  

Meer informatie

Uitleg Mockingbird Family Model