NEST: preventieve opvang met net dat beetje extra

Naschoolse opvang voor kinderen die het thuis lastig hebben. Dat is NEST. In het buitenland heeft deze vorm van zorg zijn waarde al bewezen. Met hulp van Stichting Kinderpostzegels gaan binnenkort de eerste twee centra in Nederland van start.

Na schooltijd even chillen, spelen met leeftijdgenoten en huiswerk maken. Daarin verschilt NEST niet van andere naschoolse activiteiten. Daarnaast krijgen de kinderen een individueel programma, dat kan variëren van huiswerkbegeleiding tot psychotherapie. En dat is wel nieuw. Althans in Nederland.

Met ondersteuning van de Stichting Kinderpostzegels Nederland heeft Marian van Teeffelen veertien NEST-vestigingen in Bosnië-Herzegovina opgezet. Elf daarvan zijn nog steeds in gebruik. “Daar zien we dat het werkt. NEST selecteert kinderen uit gezinnen waar thuis meerdere problemen spelen. Bijvoorbeeld als er sprake is van zowel armoede als huiselijk geweld, of zoals ik meemaakte, van een meisje dat verantwoordelijk was voor de zorg voor haar beide blinde ouders én waar nauwelijks geld was. Zij dreigde daardoor letterlijk kind van de rekening te worden.”

NEST biedt aan deze kinderen een veilige omgeving, waar alle aandacht nu eens op hen gericht is. Ze werken aan hun weerbaarheid, veerkracht, tolerantie en verdraagzaamheid. Ze hebben een positieve peergroup om zich heen, krijgen psycho-educatie en hebben er (psycho)therapie.

Marian van Teeffelen (projectleider): “Vaak zijn de ouders wel in beeld van de hulpverlening, maar de kinderen zelf vallen nog te vaak buiten de boot. Dat is in Nederland niet anders. Dat kan zich uiten in gedragsproblemen op school, thuis of op straat. Die willen we voor zijn."

Stichting Kinderpostzegels Nederland ondersteunt kinderen in kwetsbare situaties. Uit eigen onderzoek blijkt dat ook in Nederland ruimte is voor opvang zoals NEST die biedt. Er liggen concrete plannen voor twee pilots met ongeveer dertig kinderen per centrum waar we na de coronacrisis mee zullen starten - naar verluidt start het project rond 1 maart 2021. Voor gemeentes is deze vorm van opvang en begeleiding interessant omdat het relatief weinig kost en het beroep op de veel duurdere Jeugdzorg kan verminderen.