5 jaar bouwen aan kindhuwelijkvrije gemeenschappen

06-05-2021

Samen met drie andere organisaties hebben we de afgelopen vijf jaar gewerkt aan de strijd tegen kindhuwelijken in tien landen. Vandaag is de externe eindevaluatie gepubliceerd met daarin de good practices - relevant voor elke organisatie of alliantie die zich bezighoudt met het aanpakken van kindhuwelijken.

Her Choice is een alliantie van vier in Nederland gevestigde organisaties: Stichting Kinderpostzegels Nederland, The Hunger Project, International Child Development Initiatives (ICDI) en de Universiteit van Amsterdam. De afgelopen vijf jaar hebben deze organisaties hun krachten gebundeld in het Her Choice programma. Samen met 27 partnerorganisaties werkten we aan de strijd tegen kindhuwelijken in tien landen in Afrika en Azië: Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Mali, Nepal, Pakistan, Senegal en Oeganda. Het programma is ten einde, een interne evaluatie is gemaakt en nu volgt een externe eindevaluatie.
 

Onderliggende factoren

Kindhuwelijken zijn een ernstig probleem dat duidelijk moet worden opgelost. De Her Choice alliantie heeft gekozen voor een holistische benadering waarbij gekeken werd naar meerdere factoren die aangepakt moesten worden:

 1. Diepgewortelde tradities
 2. Armoede, analfabetisme en ander sociaal-economische kwesties
 3. Onvoldoende budget

Faciliterende factoren

Vier faciliterende factoren werden als essentieel benoemd voor de effectiviteit van het programma:

 1. Betrokkenheid van de gemeenschap, inclusief jongens en mannen
 2. Uitwisseling van kennis en ervaring tussen partners op nationaal niveau
 3. Betrokkenheid van traditionele / religieuze leiders
 4. Betrokkenheid van (lokale) autoriteiten

Good practices

De volgende vier good practices zijn gedestilleerd uit het Her Choice programma. Deze zijn relevant voor elke organisatie of alliantie die zich bezighoudt met het aanpakken van kindhuwelijken.

 1. De holistische benadering van de Her Choice alliantie was cruciaal voor de relevantie, effectiviteit en duurzaamheid van het programma. Voor toekomstige programma's is het relevant om hun voorbeeld te volgen door kindhuwelijken op een holistische manier aan te pakken; het versterken van meisjes zelf, maar ook van doorverwijzingsmechanismen, en het richten op de belangrijke volwassenen rond meisjes: ouders, leerkrachten, gemeenschaps- en religieuze leiders, gezondheidswerkers en autoriteiten.
 2. Monitor voortdurend contextuele veranderingen en aannames die ten grondslag liggen aan de strategie, om op een effectieve manier in te spelen op de ontwikkeling van drivers en het verminderen van remmende factoren.
 3. Zorg ervoor dat mannen in de gemeenschap vanaf het begin van het programma actief deelnemen. Zoals we hebben geleerd van het Her Choice programma, is hun rol cruciaal voor verandering.
 4. Overweeg om in elk land meer dan één partner op te nemen. Als het gaat om linking & learning in het Her Choice programma, werd samenwerking op nationaal niveau zeer gewaardeerd.


Meer informatie

► Forse afname kindhuwelijken: bekijk alle resultaten
► Interne evaluatie: UvA impactevaluatie
Website Her Choice