Eerste Mockingbird hubhome in Nederland van start

17-11-2022

Vandaag gaat het eerste Mockingbird hubhome in Nederland van start. Met dit project realiseren we een blijvend, stabiel thuis voor pleegkinderen.

Een stabiel thuis voor pleegkinderen
Jaarlijks zijn er rond de 23.000 kinderen in Nederland die in een pleeggezin terecht komen - een ingrijpende gebeurtenis. Vaak gaat dit goed, maar soms ontstaan er ook problemen in een pleeggezin. Pleegkinderen hebben vaak een moeilijke start gehad in hun leven, een deel van hen is zelfs getraumatiseerd of heeft gedragsproblemen. Soms zijn de problemen zo groot dat pleegouders besluiten te stoppen met pleegzorg, op jaarbasis gebeurt dit bij 14% van de pleeggezinnen.

Mockingbird Hubhome
Om het herhaaldelijk doorplaatsen van pleegkinderen te voorkomen, is het ontzettend belangrijk om pleeggezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen we in de vorm van het project "Mockingbird, samen voor het kind."

In dit project koppelen we maximaal 10 pleeggezinnen aan elkaar. Samen vormen ze een Mockingbird netwerk. Kloppend hart van dit netwerk is het zogenaamde "hub pleeggezin," met zeer ervaren pleegouders. Zij wonen in het zogenaamde "hubhome" - het kloppende hart van het Mockingbird netwerk. Het is de plek waar alle leden van het netwerk met enige regelmaat bij elkaar komen. Ze krijgen er samen of apart voorlichting, vinden steun bij elkaar, wisselen ervaringen uit en er worden gezamenlijke feestjes georganiseerd. Het hubhome is bedoeld voor pleegouders, hun eigen kinderen, de pleegkinderen en als dat mogelijk is ook voor bezoek van familieleden van de pleegkinderen.”Miranda Maas (54) en haar man Ron (59) vormen het eerste Mockingbird hubhome. Ze zijn al elf jaar pleegouders en hebben dus veel ervaring. Ze bieden al lange tijd weekendpleegzorg en soms crisisopvang aan pleegkinderen. Hun eigen pleegkinderen, inmiddels 16, 17 en 18 jaar oud, zijn het huis uit of staan op het punt van uitvliegen. Miranda: "Binnen het netwerk voelt iedereen het vertrouwen om elkaars hulp in te roepen. Dat werkt in het voordeel van de kinderen: ze gaan het Mockinbird netwerk ervaren als ‘een grote familie.”

Bewezen succes
Het Mockingbird project is ontwikkeld in Amerika en inmiddels ook met succes actief in Engeland en Australië. Samen met onze partners* hebben we er voor gezorgd dat dit project ook in Nederland gestart is. Centraal staat het bieden van voldoende ondersteuning aan pleeggezinnen om het herhaaldelijk doorplaatsen van pleegkinderen te voorkomen en het tekort aan pleeggezinnen terug te dringen.

Dit project is mogelijk gemaakt door steun van de Nationale Postcode Loterij en het Oranjefonds.

* Partners: de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en Stichting Ondersteuning Pleeggezin.