Peiling: impact van de coronacrisis op jongeren

17-08-2021

Hoeveel kinderen zijn direct geraakt door corona en de coronamaatregelen? Tegen welke problemen liepen zij aan? En hoe hebben zij de afgelopen 1,5 jaar beleefd? Meer dan ooit geeft Kinderpostzegels kinderen een stem.

Kinderpostzegels heeft de impact van coronamaatregelen op de levens van kinderen in kaart gebracht. In samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction is een panelonderzoek onder kinderen en jongeren uitgevoerd. Op basis van deze cijfers krijgt Kinderpostzegels meer inzicht in de omvang en aard van de problematiek. Op basis van de uitkomsten wordt ook bekeken of het huidige aanbod van projecten voldoende is, of dat wijzigingen noodzakelijk zijn om kinderen nog beter te kunnen helpen.

Zie hieronder een overzicht van de belangrijkste conclusies uit dit rapport:

Sociaal-emotionele impact

  • Meer dan de helft van de jongeren (54%) voelt zich genegeerd bij het maken van coronamaatregelen. De overheid heeft onvoldoende rekening met ze gehouden en niet genoeg naar ze geluisterd. 
  • Gevoelens van stress (35%), eenzaamheid (38%) en zorgen over de toekomst (21%) zijn toegenomen bij jongeren.
  • Meer dan de helft van alle jongeren (59%) miste hun familieleden.
  • Ruim de helft van de jongeren vindt hun leven (veel) minder leuk door corona (52%). De voornaamste reden is het beperkte contact met vrienden en vriendinnen (39%). 

Thuisonderwijs

  • Ruim de helft (51%) van de jongeren maakt zich zorgen over hun eigen toekomst.
  • Meer dan de helft (59%) van alle jongeren verwacht slechtere cijfers te halen door corona, 30% van alle jongeren geeft aan dat ze zich moeilijk konden concentreren tijdens thuisonderwijs. Vooral de groep 9 t/m 12 jarigen geven aan dat ze hier moeite mee hadden.
  • Bijna eenvierde van de jongeren (22%) geeft aan dat ze hun schoolwerk niet afkregen. 

Gezondheid

  • Maar liefst 55% van alle jongeren sportte minder vaak in het afgelopen jaar.
  • Over het algemeen zijn jongeren een stuk minder gaan bewegen tijdens corona; 37 % is minder gaan fietsen/wandelen, 36% is minder gaan buitenspelen en 58% van alle jongeren kwam überhaupt minder buiten.

 

Download het gehele panelonderzoek 

 

 

 

 

 

 


Hoe ervaren jongeren de coronacrisis? 

Lees de verhalen van Stacey, Anissa, Farah, Liban, Samara, Faeza, Abdurahmaan en Aicha. 


* Het panelonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction onder een representatieve steekproef van jongeren (en hun ouders) in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar in juni 2021. (2279 respondenten).