Jongeren overhandigen boek aan Burgemeester

14-05-2017

Vandaag ontving Burgemeester Lenferink van Leiden uit handen van jongeren het boek "Niets is voor altijd": een boek met verhalen over hun ervaringen in de opvang. 

“NIETS IS VOOR ALTIJD” geeft een stem aan jongeren in vrouwen- en daklozenopvang.

Luister naar de ervaringen van jongeren in vrouwen- en daklozen opvang. Zij hebben op hun eigen manier aandacht en zorg nodig. Door hen een stem te geven, kunnen zij een betere, passende positie krijgen binnen de hulpverlening. Met de overhandiging van het boek, waarin het voorwoord geschreven is door burgemeester Lenferink, vragen de jongeren hier aandacht voor. 

Burgemeester Lenferink van Leiden zette dit onderwerp op de gemeentelijke agenda’s: “Door een geslaagde lobby is de aandacht voor kinderen en jongeren in de opvang de afgelopen jaren sterk toegenomen en hebben steeds meer opvangorganisaties hun beleid aangepast en jongeren meer centraal gesteld. Dat is heel goed. Ik hoop dat dit boek eraan bijdraagt dat die ontwikkeling nog verder gaat.”

Jaarlijks verblijven 7.000 tot 8.000 kinderen en jongeren met één of beide ouders in de vrouwen- en daklozen opvang, ook wel maatschappelijke opvang genoemd. Ze hebben tijdelijk geen eigen huis, vaak huiselijk geweld meegemaakt en veel zorgen. Hun ervaringen hebben veelal fysieke en emotionele gevolgen, zoals (toxische) stress, ontwikkelingsachterstanden, lichamelijke kwalen en depressie. Het boek “Niets is voor altijd” geeft jongeren een stem en maakt beleidsmakers en hulpverleners bewust van hun specifieke vraag en positie.

Binnen opvangplekken hebben kinderen en jongeren niet vanzelfsprekend een eigen hulptraject, waardoor ze niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarom pleiten kinderrechtenorganisaties ervoor om kinderen net als hun ouders een cliëntpositie te geven: een eigen intakegesprek, een eigen begeleider en, waar nodig, specialistische hulp. Daarnaast hebben kinderen een vast aanspreekpunt  nodig die hen ziet en hoort en aandacht heeft voor de eigenheid en veerkracht van kinderen.

Het boek Niets is voor altijd is een initiatief van Stichting Kinderpostzegels, in samenwerking met Augeo Foundation, Stichting Het Vergeten Kind en Defence for Children. De publicatie is tot stand gekomen met betrokkenheid van drie jongerengroepen: Jongeren voor een Veilige Toekomst, the Unforgettables en de Augeo Jongerentaskforce. De productie, fotografie en redactie was in handen van Het Witte Bos. De uitgave is mogelijk door een subsidie van Stichting Kinderpostzegels en Adessium Foundation.

Het boek is ook te downloaden op de site van het project Veilige Toekomst van Stichting Kinderpostzegels.

Gerelateerd