Kinderpostzegels en Playing for Success investeren in veerkrachtige kinderen

24-04-2023

Kinderpostzegels en Playing for Success Nederland gaan samenwerken om de veerkracht van kinderen te vergroten. Kinderpostzegels investeert de komende jaren 1,3 miljoen euro in de verdubbeling van het aantal deelnemers van vier naar achtduizend per jaar en in de verdere verbetering van de programma’s van Playing for Success. 

Een bijzondere, veilige omgeving, midden in de samenleving, met actief en betekenisvol onderwijs, veel individuele begeleiding, rolmodellen en succeservaringen; dat zijn de ingrediënten waarmee deelnemers aan Playing for Success werken aan zelfvertrouwen, samenwerking, motivatie en zelfstandigheid, zodat ze vrij en blij naar school kunnen gaan en zich kunnen ontwikkelen tot mensen die ze kunnen zijn en willen zijn. 

Sofie Vriends, directeur/bestuurder Kinderpostzegels: “Veel kinderen lukt het om diverse redenen niet om zich optimaal te ontwikkelen, zij kunnen heel goed een extra steuntje in de rug gebruiken. Dankzij deze meerjarige samenwerking met Playing for Success kunnen we veel meer kinderen die dat hard nodig hebben bereiken en ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Deze samenwerking staat symbool voor hoe Kinderpostzegels als aanjager van samen het bereik en de impact van onze programma’s in de komende jaren wil vergroten. Want ieder kind verdient gelijke kansen.” 

“Playing for Success is een van oorsprong Brits concept dat in 2008 naar Nederland is gebracht”, zegt directeur Irene de Kort. ”In korte tijd zijn we destijds met hulp van het Ministerie van Onderwijs gegroeid naar 17 zelfstandig opererende lokale organisaties met in totaal 25 leercentra; met name in stadions van betaald voetbalorganisaties, maar inmiddels ook op andere ‘WOW-locaties’ zoals een aantal theaters en zelfs een hotel. De financiële steun van Kinderpostzegels gebruiken we voor het ontwikkelen van nieuwe programma’s en leermiddelen, uitbreiding van bestaande leercentra en uitbreiding met nieuwe locaties in steden waar we nu nog niet aanwezig zijn. Daarnaast werken we samen aan de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Daarbij gebruiken we dezelfde pedagogische en didactische uitgangspunten als bij Playing for Success.”

Over Kinderpostzegels  
Kinderpostzegels is dé goededoelenorganisatie van en door kinderen. Kinderpostzegels zet gelijke kinderkansen op de kaart. Bij iedereen. Zodat aandacht en middelen groeien. En kinderen vrij en blij naar school kunnen gaan. Waar ze allemaal evenveel kansen krijgen zich te ontwikkelen. Met jouw bijdrage zorgt Kinderpostzegels ervoor dat kinderen samen de wereld aan kunnen, vandaag en morgen. Zie voor meer info www.kinderpostzegels.nl  

Over Playing for Success 
Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar bij wie er, om sociaal-emotionele redenen, op school niet uitkomt wat erin zit. Playing for Success neemt deze leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school, vaak het stadion van een betaald voetbalorganisatie. Daar doen ze 10 tot 12 weken lang zoveel mogelijk positieve leerervaringen op. Het innovatieve programma, de intensieve begeleiding en de bijzondere omgeving; Playing for Success daagt leerlingen uit, stimuleert en prikkelt tot betere prestaties. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, krijgen ze hun zelfvertrouwen terug en nemen hun schoolprestaties vaak vanzelf toe. Playing for Success is leren met een WOW-factor. 

Playing for Success is opgenomen in de databank Erkende Jeugdinterventies