Kinderpostzegels jaaroverzicht 2020

14-12-2020

Een terugblik op 2020; dat vooral in teken stond én nog steeds staat van het coronavirus. Daardoor zijn veel evenementen niet doorgegaan, zoals de schoolreis naar Duinrell en de fysieke bijeenkomst van Huisje Boompje Beestje. 

Aan de andere kant ontstonden er ook mooie samenwerkingen zoals het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis - samen met Augeo Foundation en Stichting Het Vergeten Kind. En kon de Kinderpostzegelactie doorgaan, geheel coronaproof. 

Januari 
⭐ Een nieuw jaar, een nieuwe directeur: Pascal de Smit. Hij heeft jarenlange ervaring in de goededoelensector en gaat Stichting Kinderpostzegels helpen om de toekomst van Stichting Kinderpostzegels vorm te geven. 

Februari 
⭐ In februari hebben we een bijdrage gegeven aan Playing for Success voor Doeboeken: boeken boordevol spellen en oefeningen om thuis verder te werken aan de leerdoelen van de kinderen die Playing for Success begeleid. Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Om sociaal-emotionele redenen loopt het op school, soms tijdelijk, minder lekker dan verwacht. Er komt niet uit wat erin zit. Playing for Success draagt bij aan een betere motivatie en meer zelfvertrouwen. Hierdoor worden de schoolprestaties van de kinderen beter. 

Maart 
⭐ We organiseren een mini-conferentie Pleegzorg samen met het Nederlands Jeugdinstituut met als thema 'Eigen Kinderen'. Het is belangrijk om aandacht te hebben voor eigen kinderen van pleegouders en naar hen te luisteren. Want een pleegzorgplaatsing heeft ook impact op eigen kinderen van pleegouders. Daar wordt nog te weinig bij stilgestaan. Gedragswetenschappers, pleegzorgprofessionals, pleegouders en wijkteamprofessionals waren aanwezig om kennis te delen en ideeën uit te wisselen.
⭐ Door het coronavirus moeten we allemaal zoveel mogelijk binnen blijven en thuiswerken. De structuur van school is weggevallen en daarmee ook de sociale contacten. Voor kinderen die thuis niet veilig zijn, is deze situatie nog moeilijker. Voor hen is school de veilige haven. De enige plek waar ze even ‘vrij’ zijn van alle problemen thuis. Juist voor deze kinderen hebben Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind de handen ineen geslagen en een speciaal crisisfonds opgezet: het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

 

 

 

April 
De eerste golf van het coronavirus is een feit. Een aantal evenementen konden niet doorgaan, waaronder de schoolreis naar Duinrell en de fysieke slotbijeenkomst van project Huisje, Boompje, Beestje. 
⭐ Nieuwe initiatieven ontstaan door het coronavirus, waaronder een samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen. In de maand april is er elke week online een #pleeggezinchallenge
⭐ De coronacrisis heeft ook impact gehad op de activiteiten die we uitvoeren voor de programma's Work: No Child Business en Her Choice. De scholen waren dicht en kinderen konden hierdoor lang niet naar school. De partners in zowel India, Mali, Burkina Faso, Ethiopië en Senegal als hebben hier direct op geacteerd om te zorgen dat de kinderen toch onderwijs kunnen blijven volgen. In Burkina Faso, Mali en Senegal werden lessen online gegeven of werden opgenomen en via de televisie en radio uitgezonden. In India werden er in verschillende dorpen groepen opgericht waarbij vrijwilligers kinderen bijles gaven en ervoor zorgden dat zij geen achterstand op zouden lopen. 
⭐ Kinderpostzegels voert een aantal grote veranderingen door op haar website: zo is de website gebruiksvriendelijker geworden en kan men subsidie aanvragen door een online formulier in te vullen.

 

 

 


 


 

Mei
⭐ Kan de Kinderpostzegelactie doorgaan? Door de komst van het coronavirus weten we niet zeker of er behoefte is om de actie door te laten gaan. We hebben daarom een extern onderzoeksbureau ingeschakeld om uitgebreid onderzoek te doen onder de belangrijkste doelgroepen: leerkrachten, ouders, kinderen en het Nederlands publiek. Daarnaast hebben we nauw en uitgebreid overleg gevoerd met scholen. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er ook dit jaar meer dan voldoende draagvlak is voor het laten doorgaan van de Kinderpostzegelactie. Op basis van deze uitkomst hebben we besloten om de actie door te laten gaan, uiteraard rekening houdend met de RIVM-richtlijnen.

Juni 
⭐ Bekendmaking van het thema van de Kinderpostzegelactie: Geef een veilig thuis. Op dit moment woont één op de vijftien kinderen in Nederland in een onveilige situatie. Dat zijn gemiddeld twee kinderen per schoolklas. Zij hebben thuis dagelijks te maken met ernstige problematiek zoals: huiselijk geweld, verwaarlozing, armoede of verslaafde ouders. School is voor deze kinderen de veilige haven. Doordat zij daar de afgelopen drie maanden niet of nauwelijks naartoe konden, is de situatie in deze gezinnen alleen maar verergerd. Juist voor deze groep is hulp nu extra hard nodig.
⭐ Het is feest: nijntje is 65 jaar geworden dit jaar en siert daarom dit jaar de kinderpostzegels. 

 

 

 

 


Juli 
⭐ Dankzij het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis konden 10.000 kinderen een ontspannend dagje uit beleven in de maanden juli en augustus. Waaronder een bezoek aan Walibi en creatieve workshops in opvangcentrum Fier.

Augustus
⭐ Het project Wereld vol Woorden is afgerond. De gehele taal-ontwikkelingsmethode is klaar en wordt in gebruik genomen in het nieuwkomersonderwijs. Nu op zo’n 40% van de scholen waar nieuwkomers-onderwijs wordt aangeboden, de komende jaren gaan we voor implementatie op 100% van de scholen. 

September
⭐ De Kinderpostzegelactie gaat tóch door! Met de geldende coronamaatregelen in ons achterhoofd hebben we daarom 3 scenario’s ontwikkeld om zowel digitaal als fysiek langs de deuren te gaan:
- Voor het eerst digitaal verkopen d.m.v. een persoonlijke videoboodschap
- Kinderen konden coronaproof langs de deuren met een verkoopbox
- Wanneer niemand thuis is, kan het kind een bestelformulier achterlaten in de brievenbus 

 

 

 

 

 

 


 

⭐ Minister-president Rutte plaatst de eerste bestelling

 

 

 

 

 


Oktober 
⭐ Tot nu toe zijn 83 pleegkinderen direct voorzien van een eigen kamer of de inrichting daarvan door middel van het project Kamer voor een Kind.
⭐ We ondersteunen het Jeugdeducatiefonds wederom met een schooljaar voor een bedrag van €300.000 waarmee kinderen worden ondersteund bij hun ontwikkeling die opgroeien vanuit een achterstand. Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit een achterstand te vergroten.


November 
Bekendmaking opbrengst Kinderpostzegelactie: ondanks het coronavirus is er 7,6 miljoen euro opgehaald voor kinderen in een onveilige thuissituatie. 
⭐ Door de vele ingediende (voor)aanvragen in 2019/2020 is gebleken dat er een grote vraag is naar het project Kamer voor een Kind. Samen met partners verdubbelt Kinderpostzegels het beschikbare budget voor Kamer voor een Kind voor 2021, waarmee veel meer pleegkinderen voorzien worden van een eigen kamer of de inrichting daarvan. 
⭐ De zevendelige documentaireserie KLASSEN op NPO1 is van start gegaan waarvoor Kinderpostzegels een financiële bijdrage levert voor de KLASSEN-meetups omdat Kinderpostzegels kansengelijkheid in het onderwijs belangrijk vindt.

⭐ Online bijeenkomst Huisje, Boompje, Beestje: tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op de afgelopen drie jaar Huisje Boompje Beestje. Het delen van ervaringen/inzichten vanuit de opvanglocaties stond centraal, belangrijk doel was om met elkaar inspiratie op te doen om de natuur nog effectiever in te zetten ten behoeve van kinderen. Ook werden ook de belangrijkste inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek van Hogeschool Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam gedeeld.
Bekijk de resultaten.

December
⭐ Afronding Her Choice programma: stop kindhuwelijken. Stichting Kinderpostzegels is penvoerder van de Her Choice Alliantie, die verder bestaat uit The Hunger Project Nederland, International Child Development Initiatives (ICDI) en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het programma werd uitgevoerd in 10 landen in Afrika en Azië en werd gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het programma zet in op het mondig maken van meisjes door het vergroten van hun kennis over (seksuele) ontwikkeling en rechten, door het mogelijk maken van hun schoolopleiding, door de aanpak van schadelijke praktijken samen met de gemeenschappen en door het verbeteren van wetgeving en beleid. Ruim 250 deelnemers uit meer dan 16 verschillende landen kwamen samen tijdens het online eindevenement, om de afgelopen 5 jaar Her Choice te evalueren en te vieren. Dit deden zij door middel van plenaire sessies interactieve workshops en video boodschappen. Ook werden de voorlopige onderzoeksresultaten bekend gemaakt, waaruit blijkt dat het programma boven verwachting heeft gescoord. De definitieve resultaten van het Her Choice programma worden in januari bekend gemaakt.
⭐ In december zijn er 5000 Warm Welkom Tassen uitgereikt aan ruim 60 daklozen- en vrouwenopvangcentra in Nederland. De tas bevat de eerste benodigdheden als kinderen in een opvangsituatie terecht komen, zoals een handdoek, tandenborstel, tandpasta, broodtrommel en drinkbeker. Maar ook een knuffel en een zachte deken om kinderen in de opvang een extra veilig thuisgevoel te geven en ze te laten merken dat ze de moeite waard zijn. Daarnaast is de Warm Welkom Tas een goed middel voor hulpverleners om een gesprek te beginnen met een kind en op een laagdrempelige manier contact te maken.


 

 

 

 

 

 


⭐ Kinderen in de vrouwenopvang hebben al veel meegemaakt, waaronder het geweld tussen hun ouders. Ze lopen daardoor grote risico´s om zelf ook slachtoffer te zijn van mishandeling of verwaarlozing, en kampen meer dan gemiddeld met gedrags- of leerproblemen. Stichting Kinderpostzegels, Adessium Foundation en de Federatie Opvang hebben afgelopen 2 jaar samen gewerkt binnen het plan Veilige Toekomst om de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen in de vrouwenopvang te verbeteren. Ons gezamenlijk doel was om kinderen in de vrouwen- en maatschappelijke opvang te ondersteunen bij het verwerken van hun ervaringen.