Lid Raad voor het Openbaar Bestuur Huri Sahin benoemd tot voorzitter Kinderrechtencollectief

22-01-2021

Huri Sahin neemt na vier jaar de voorzittershamer van het Kinderrechtencollectief over van Laurien Koster, voormalig voorzitter College voor de Rechten van de Mens. Opkomen voor rechten van kinderen zit in mijn ‘DNA’, zegt Sahin. 

“Ik vind het een eer om het stokje van Laurien over te nemen. Mijn betrokkenheid is deels persoonlijk, als ouder van een kind met een complexe zorg- en onderwijsvraag zie ik dat ook in een welvarend land als Nederland fundamentele voorzieningen voor kinderen niet altijd vanzelfsprekend zijn. Daarnaast heb ik mij in mijn politiek-bestuurlijke functies altijd ingezet om de positie van kinderen te verbeteren. Om de naleving van kinderrechten verder te brengen, ga ik mij inspannen om de bekendheid van kinderrechten en Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties te vergroten op alle bestuurslagen in ons land. Als de bewustwording van  beleidsmakers vergroot wordt, zullen de rechten van kinderen beter verankerd worden in de besluiten die zij nemen.”

Passie voor openbaar bestuur en kinderrechten

Sahin vervolgt: “Heel concreet zou ik willen dat alle ministers, burgemeesters en wethouders bij het nemen van besluiten rekening houden met de rechten van kinderen. Dit draagt bij aan de positie van kinderen, het openbaar bestuur en versterkt onze democratische rechtsstaat.” Sahin vind het een voorrecht om in de rol van voorzitter te werken aan het versterken van kinderrechten in de Nederlandse wet, beleid en praktijk. “Ik heb een grote passie voor het openbaar bestuur én kinderrechten. Ik ga mijn uiterste beste doen om samen met de leden van het Kinderrechtencollectief te zorgen voor een grotere bekendheid en naleving van het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland. De eerste stap wordt in mei dit jaar gezet, wanneer het Kinderrechtencollectief over de kinderrechtensituatie in Nederland rapporteert aan het VN-Kinderrechtencomité in Genève.” 

Jeugdrecht in de praktijk brengen

Sahin is naast voorzitter van het Kinderrechtencollectief regio-accounthouder bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Daarvoor was zij projectleider bij ProDemos en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Sahin was wethouder in Oegstgeest, gemeenteraadslid in Zoetermeer en fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Twee jaar geleden heeft ze het vak inleiding Jeugdrecht gevolgd aan de Universiteit van Leiden. Deze kennis kan ze met de functie als onafhankelijk voorzitter nu verder in de praktijk brengen. Het Kinderrechtencollectief is zeer verheugd met de aanstelling van Sahin als nieuwe voorzitter.

Het Kinderrechtencollectief bestaat uit Defence for Children, Stichting Kinderpostzegels, Nationale Jeugdraad (NJR), Save the Children, Terre des Hommes en UNICEF Nederland, met als adviseur het Nederlands Jeugdinstituut.

Meer informatie

► Lees meer of het Kinderrechtencollectief

<fotocredits: Jeroen Noordzij>