Methode ' Druk in de Klas ' effectief volgens eerste aanwijzingen

05-09-2017

Goed nieuws: de methode Druk in de Klas is door het Nederlands Jeugdinstituut beoordeeld als effectief volgens eerste aanwijzingen.

´Druk in de Klas´ is een methode voor leerkrachten om kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het basisonderwijs met druk of ongeconcentreerd gedrag op een positieve manier bij te sturen. Het doel van is om kinderen in de klas en uit de geestelijke gezondheidszorg houden.

De leerkracht beloont gewenst gedrag en creëert een gestructureerde en voorspelbare omgeving. Hierdoor ontstaat een rustigere lesomgeving voor alle leerlingen. De methode bestaat onder meer uit managementtechnieken in de klas, een klassikaal beloningssysteem en een time-outsysteem. Daarnaast krijgt de leerkrachten handvatten om ongeconcentreerde leerlingen op individueel niveau te ondersteunen.

Druk in de Klas is ontwikkeld en met ondersteuning van Kinderpostzegels onderzocht op effectiviteit door de sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor meer informatie over de methode, zie www.drukindeklas.nl.