Natuur voor kinderen in daklozen- en vrouwenopvang

29-01-2019

Wij geven in januari en februari 10.000, door IVN Natuureducatie samengestelde, rugzakjes weg aan kinderen die verblijven in de daklozen- en vrouwenopvang in ons land. Want kinderen in de opvang krijgen weinig aandacht en er is weinig zo ingrijpend voor een kind als leven in de opvang.

Ieder jaar komen er in ons land ruim 8000 kinderen in de daklozen- en vrouwenopvang terecht. Deze kinderen hebben dan vaak al het nodige meegemaakt: mishandeling, verwaarlozing, bedreiging, honger of geweld tussen ouders. Geen eigen plek om je even terug te trekken, nooit een vriendje mee naar huis kunnen nemen, je huisdier achter moeten laten. 

Te weinig aandacht voor kinderen
Uit onderzoek van Stichting Kinderpostzegels blijkt dat kinderen in opvanghuizen vaak veel te weinig aandacht krijgen. “De hulpverleners op die plekken willen wel, maar hebben gewoon geen tijd. Ze zijn al druk genoeg met de volwassenen die vaak allerlei heftige problemen hebben als een alcohol- of drugsverslaving, psychische stoornissen of een trauma'', zegt Erik Claus van Stichting Kinderpostzegels.

Dat is volgens Claus ook de reden dat kinderen helemaal niet thuishoren in een daklozenopvang. "Iedereen kan zich wel indenken dat deze plekken niet oké zijn voor kinderen.” Toch kan het soms niet anders omdat andere, meer kindvriendelijke opvangplekken, vol zitten. Deskundigen vinden dat er in het opvanghuis in elk geval een ruimte speciaal voor kinderen moet zijn.

Kindvriendelijke opvang
Kinderpostzegels heeft daarom het initiatief genomen om samen met de Federatie Opvang en IVN Natuureducatie het project ‘Huisje Boompje Beestje’ te ontwikkelen. Met dit project wordt een groot aantal instellingen voor daklozen- en vrouwenopvang kindvriendelijker gemaakt door natuur in het leven van de kinderen te brengen. “Denk aan het inrichten van (buiten-)ruimtes met een natuurspeeltuin, planten, kruiden en ander groen. Maar ook het geschikt maken van een locatie voor dieren hoort bij het ‘Huisje, Boompje, Beestje’ project”, aldus Claus.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat spelen, natuur en dieren een positief effect hebben op het zelfvertrouwen van deze kinderen. Het vermindert stress en maakt dat ze beter kunnen omgaan met hun problemen.

Rugzakjes met natuur
Daarom geven wij  in januari en februari 10.000, door IVN Natuureducatie samengestelde, rugzakjes weg aan opvanglocaties voor kinderen die verblijven in de daklozen- en vrouwenopvang in ons land. In de rugzakjes zitten leuke praktische materialen die met de natuur te maken hebben en een bijzonder boek vol doe-tips waarin kinderen hun eigen ‘natuurdagboek’ kunnen bijhouden.

Het project wordt mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij