Neem sociaal-emotionele vaardigheden op in het onderwijscurriculum

01-04-2022

Neem sociaal-emotionele vaardigheden op in het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs. Daarvoor pleiten 25 organisaties uit onderwijs, wetenschap, beleid en maatschappij. Stichting Kinderpostzegels is één van die organisaties.

School is een plek waar kinderen en jongeren groeien. Door te leren rekenen en schrijven, én door te leren met zichzelf en de ander om te gaan. De nadruk in het onderwijs ligt nu vooral op de cognitieve ontwikkeling van leerlingen en het meten van concrete leerresultaten. Dat is zonde, want meer aandacht voor sociaal emotionele vaardigheden van leerlingen in het onderwijs levert veel op:

  • 11% toename van leerprestaties door een betere motivatie van de leerling
  • Meer kansengelijkheid;
  • Beter welbevinden van leerlingen én leerkrachten;
  • Maatschappelijke en economische winst

Dit is een investering in de toekomst van huidige en volgende generaties en levert de samenleving (mentaal) gezonde kinderen met meer gelijke kansen op! Lees hier het volledige position paper.

Gerelateerd