Nieuwe aanpak pleegzorg geeft honderden gezinnen thuisbasis voor steun, scholing en contact

22-02-2021

Dankzij financiële hulp van de Nationale Postcode Loterij en Het Oranje Fonds kan Stichting Kinderpostzegels meer ondersteuning voor pleeggezinnen bieden door ze met elkaar te verbinden en een thuisbasis te bieden voor steun, scholing en contact. 

Een fijn gezin is voor kinderen één van de belangrijkste voorwaarden om gelukkig op te kunnen groeien. Dat geldt ook voor de 23.000 uit huis geplaatste kinderen die jaarlijks in een pleeggezin worden opgevangen. Dankzij financiële hulp van de Nationale Postcode Loterij en Het Oranje Fonds kunnen wij, samen met onze partners de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd, meer ondersteuning voor pleeggezinnen bieden door ze met elkaar te verbinden en een thuisbasis te bieden voor steun, scholing en contact. Dit doen wij vanuit  ‘hubhomes,’ een soort familiehuizen voor pleeggezinnen. Dankzij dit initiatief zullen op jaarbasis ongeveer 1.400 meer kinderen kunnen opgroeien in een stabiel pleeggezin. Er wordt tevens een brede samenwerking gezocht met pleegzorgorganisaties en gemeenten. 

Edith van den Akker, projectleider Stichting Kinderpostzegels: “Het is fantastisch dat er dankzij steun van de Nationale Postcode Loterij zoveel kinderen geholpen kunnen worden. Ik ben op bezoek geweest bij een hubhome in Engeland, ik heb daar met eigen ogen gezien hoe waardevol deze aanpak is en hoe positief de resultaten zijn. Ik ben dan ook ontzettend blij dat we dit nu ook in Nederland kunnen realiseren. Wij bedanken de deelnemers van de loterij waardoor het mogelijk is een oplossing te bieden voor deze kinderen.” 

 

Hulp is hard nodig

Er is in Nederland een structureel tekort aan pleeggezinnen. In 2019 konden bijna 1.000 pleegkinderen niet in een gezin geplaatst worden. De pleeggezinnen die er zijn, worden te zwaar belast. Ondanks het feit dat pleegzorgorganisaties en gemeenten hun uiterste best doen om pleeggezinnen zo goed mogelijk te begeleiden, wordt 29% van alle pleegzorgplaatsingen voortijdig afgebroken. 14% van de pleegouders stopt helemaal met pleegzorg. Pleegouders zetten zich belangeloos in voor een kind door het in hun gezin op te nemen. Een kind met een geschiedenis, dat vaak getraumatiseerd is of gedragsproblemen heeft. Het pleegouderschap is ingrijpend voor alle leden van het gezin. De druk kan zo hoog oplopen, dat pleegouders de zorg voor hun pleegkind voortijdig afbreken. Het kind wordt dan overgeplaatst naar een ander gezin. Veel kinderen worden herhaaldelijk doorgeplaatst. Dit heeft vele nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Uit onderzoek blijkt dat een gebrek aan ondersteuning een belangrijke rol speelt bij het besluit om te stoppen met pleegzorg. 

Hubhomes zorgen voor stabiliteit

Stichting Kinderpostzegels gaat er samen met haar partners voor zorgen dat pleeggezinnen beter toegerust zijn om pleegkinderen een stabiel gezinsleven te bieden. Dit doen zij door pleeggezinnen te helpen met Hubhomes & Ondersteunende netwerken. Deze aanpak is inmiddels in meerdere landen succesvol uitgerold. Zes tot tien pleeggezinnen vormen een netwerk en worden gekoppeld aan een kerngezin. Het kerngezin bestaat uit (voormalige) pleegouders met veel ervaring die samenwerken met de betrokken pleegzorgorganisatie. Het kerngezin woont in een zogenaamd hubhome, het kloppende hart van de aanpak. Deze hubhomes zijn bedoeld voor pleegouders, hun eigen kinderen, de pleegkinderen en als dat mogelijk is ook voor bezoek van familieleden van de pleegkinderen. Ze krijgen er samen of apart voorlichting, vinden steun bij elkaar, wisselen ervaringen uit en er worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd. 

 

Meer informatie

Meer uitleg over hubhomes
► In de 5 Uur Show vertelde Annelies Mulder, hoofd programma's en projecten, hoe hubhomes de ondersteuning van pleeggezinnen kunnen verbeteren en bijdragen aan stabiliteit. Kijk terug