Nieuwe website over jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

18-12-2018

Vanaf 2019 ligt de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen bij gemeenten. Het is belangrijk dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders zich goed kunnen voorbereiden op deze overgang. Daarom lanceerden wij een informatieve website.

In 2018 is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan asielzoekerskinderen. Vanaf 1 januari 2019 verandert dit: dan ligt deze verantwoordelijkheid bij de gemeente. Samen met het Kennisplatform Integratie & Samenleving en Kind met recht, inventariseerden wij bij gemeenten, jeugdhulpaanbieders en de kinderen en ouders wat zij nodig hebben om de overgang soepel te laten verlopen.

Jeugdhulp aan asielzoekerskinderen
Dit resulteerde in de website www.jeugdhulpasielzoekerskind.nl. Op deze site vindt u informatie over de jeugdhulp aan kinderen die – met of zonder hun ouders – in Nederland asiel hebben aangevraagd en in een opvangcentrum wonen. Veel informatie is ook van toepassing op andere vreemdelingenkinderen, zoals vluchtelingenkinderen of ongedocumenteerde kinderen. De doelgroep van vreemdelingenkinderen in de asielopvang vergt extra aandacht. De website biedt daarvoor een eerste houvast.