Ondersteuning van pleeggezinnen in Nederland

05-06-2020

Verkenning van het Mockingbird Family Model voor de Nederlandse situatie.

“Wij helpen elkaar door moeilijke momenten heen. Daardoor kunnen we het werk blijven doen.”
(Conny, pleegouder in UK, over haar ervaringen met het Mockingbird Family Model)


Stichting Kinderpostzegels, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en Kennisbureau ter Meulen verkennen of ondersteuning van pleeggezinnen met het Amerikaanse Mockingbird Family Model ook in Nederland kan helpen bij succesvolle pleegzorgplaatsingen. Pleegzorgorganisaties, pleeggezinnen-en jongeren, gezinshuizen, gemeenten én andere stakeholders worden betrokken, o.a. tijdens gesprekken, bijeenkomsten en webinars. Daarnaast worden lessons learned uit de andere landen onderzocht. De resultaten worden in september 2020 gepresenteerd.

Een veilig thuis voor ieder kind

Elk kind heeft recht op een veilig thuis om gelukkig in op te kunnen opgroeien. Helaas, zijn er jaarlijks zo’n 23.000 kinderen in Nederland die in een pleeggezin verblijven, omdat ze niet of tijdelijk niet bij hun ouders kunnen wonen. Pleegouders zetten zich in voor deze kinderen door hen in hun gezin op te nemen.

Pleegouders verdienen waardering en ondersteuning

Het pleegouderschap is niet makkelijk en ingrijpend voor alle leden van het gezin. Pleegkinderen zijn vaak getraumatiseerd en door hun gedragsproblemen kan de druk zo hoog oplopen, dat pleegouders stoppen met de zorg voor hun pleegkind. Veel pleegkinderen worden daardoor herhaaldelijk overgeplaatst van o.a. gezin naar gezin.

Mockingbird Family Model: sterke pleeggezinnen door onderlinge steun

Mockingbird Family ModelIn meerdere landen worden pleeggezinnen succesvol ondersteund met het Mockingbird Family Model. Het model werkt vanuit de veronderstelling dat ‘It takes a village to raise a child’. Zes tot tien pleeggezinnen worden gekoppeld aan een zogenaamd hub home: een (voormalig) pleeggezin dat getraind en betaald wordt om andere gezinnen bij te staan met een luisterend oor en advies. Het hub home organiseert maandelijkse familiedagen, themabijeenkomsten, trainingen en de pleegkinderen kunnen er gepland en ongepland logeren. Recente Engelse onderzoekscijfers laten zien dat 1 van de 5 pleegouders zou zijn gestopt met pleegzorg als zij niet onderdeel zouden uitmaken van het Mockingbird family programma.

 

Voortijdig afbreken pleegzorgplaatsing voorkomen

In 2018 werd 28% van de pleegzorgplaatsingen voortijdig afgebroken. 14% van de pleegouders stopte helemaal met pleegzorg, terwijl in Nederland al een structureel tekort aan pleeggezinnen is. Uit onderzoek blijkt dat een gebrek aan ondersteuning een belangrijke rol speelt bij het besluit van pleegouders om te stoppen met pleegzorg. Zij hebben behoefte aan praktische steun, scholing, contact met andere pleegouders en willen af en toe even kunnen bijtanken.

Meer informatie 

Lees het magazine over de studiereis naar Engeland die 23 beleidsmakers, pleegzorgprofessionals, wetenschappers en pleegjongeren in september 2019 maakten.

Neem contact op met Edith van den Akker via [email protected]