Pleegzorgconferentie ‘Terug naar huis’

14-12-2018

Gisteren organiseerden wij de conferentie ‘Terug naar huis’ over succesvol terugplaatsen vanuit de pleegzorg. In Nederland zijn er 20.000 kinderen die tijdelijk of voor langere tijd niet meer thuis kunnen wonen. Wij zorgen dat zij liefdevol worden opgevangen, maar in de ideale situatie keren zij daarna ook weer terug naar huis.

Kinderpostzegels zet zich door middel van haar programma Pleegzorg ervoor in dat kinderen en jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, liefdevol worden opgevangen in een gezinssituatie. Zodat zij zich gezond kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen. Wanneer kinderen tijdelijk niet thuis kunnen wonen, is het fijn als zij opgevangen kunnen worden door een pleeggezin.

Terug naar huis
Samen met het Nederlands Jeugdinstituut organiseerden wij de pleegzorgconferentie 'Terug naar huis'. Er waren inspirerende lezingen voor gedragswetenschappers, staf- en beleidsmedewerkers, managers van pleegzorgaanbieders, gemeenten en wijkteamprofessionals over hoe de kans op terugkeer van een kind in de pleegzorg naar huis vergroot kan worden.

In de ideale situatie keert het kind na een tijd namelijk weer terug naar huis. Helaas gebeurt het nog te vaak dat hereniging met de ouders niet succesvol is en kinderen nogmaals uit huis geplaatst moeten worden. Dit vergroot het risico op problemen in hun ontwikkeling. Wat is er nodig om met de ouders te werken aan de veranderingen die nodig zijn? En wat is er nodig om de thuiskomst van een kind goed te laten verlopen? 

Oproep: heeft uw organisatie een goed idee?
Veel (biologische) ouders hebben negatieve ervaringen met de hulpverlening en worden door professionals niet meer bereikt. Kinderpostzegels wil graag in een aantal pilots op lokaal niveau proberen een goede werkwijze te vinden om de biologische ouders te versterken, die later gedeeld kan worden met alle betrokken organisaties. Heeft uw organisatie een goed idee, zodat hun kinderen succesvol terug kunnen naar huis? Dien dan een vooraanvraag in bij Kinderpostzegels.

Bekijk de video van de pleegzorgconferentie
Tijdens de pleegzorgconferentie hebben wij een korte video gemaakt waarin onze directeur Jeroen den Tex, professionals en pleegouders aan het woord komen: