Onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs. Het is namelijk de meest betrouwbare garantie voor persoonlijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling. Daarom zet Kinderpostzegels zich hier in binnen- en buitenland voor in met het programma Onderwijs. 

Hebt u een project dat binnen ons programma Onderwijs Nederland past? Goed nieuws! Onze eerste subsidieronde staat open voor nieuwe vooraanvragen. Lees hier meer over de voorwaarden.

Onderwijs in Nederland
De nadruk in het Nederlandse onderwijs ligt op cognitieve ontwikkeling en minder op sociaal-emotionele ontwikkeling. Terwijl vanuit de samenleving steeds meer aandacht is voor sociale veiligheid. De invoering van 'passend onderwijs' heeft de druk op de leerkracht vergroot. Het is van groot belang dat de leerkracht in staat is om met verschillen in niveau en gedrag van kinderen in de klas om te gaan. Het verminderen of voorkomen van problemen valt of staat vaak met het schoolklimaat.  

Het gezin waarin een kind opgroeit bepaalt mee aan het succes op school. Helaas heeft niet ieder kind ouders of een netwerk dat hem of haar kan ondersteunen. We willen dat school een sociaal veilige plek is, dat kinderen de begeleiding krijgen die ze nodig hebben om mee te komen en dat leerkrachten voldoende in staat zijn om de kinderen te begeleiden. 

Onderwijs in ontwikkelingslanden
In ontwikkelingslanden is onderwijs niet vanzelfsprekend. Sommige kinderen, vooral op het platteland, gaan daardoor niet naar school of moeten ver lopen. En als er wel scholen zijn, is de kwaliteit van de schoolgebouwen vaak slecht. Er zijn te weinig leerkrachten die kwalitatief goed onderwijs kunnen geven en zij krijgen vaak te weinig betaald.

Ook bestaan er andere problemen. Ouders kunnen, bijvoorbeeld geen uniform of schoolboeken betalen of kinderen moeten werken zodat er thuis genoeg te eten is. Soms vinden ouders vinden het niet belangrijk dat hun kinderen naar school gaan, vooral bij meisjes. Zij moeten meehelpen in het huishouden en worden jong uitgehuwelijkt in ruil voor een bruidsprijs. Wij vinden dat elk kind het recht heeft op kwalitatief goed onderwijs om zichzelf op alle vlakken te kunnen ontwikkelen.

Wat doet Kinderpostzegels?
Kinderpostzegels is actief in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk, Burkina Faso, Ethiopië, Guatemala, India, Mali, Nicaragua en Senegal. We werken altijd samen met lokale organisaties. De aanpak kan per land verschillen. In het buitenland werken wij met de hele gemeenschap samen om kinderarbeid en kindhuwelijken volledig uit te bannen en alle kinderen naar school te krijgen. In Nederland bieden we bijvoorbeeld extra onderwijsondersteuning aan kinderen die dit van thuis uit niet meekrijgen.

Kinderpostzegels helpt kinderen die extra steun nodig hebben
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Dat doen we o.a. met programma's gericht op Pleegzorg, Onderwijs en Werken aan veerkracht. Bekijk al onze programma's