JongWijs

In Nederland zijn er ongeveer 23.000 kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat.

Jongwijs is een netwerk van jongeren en jongvolwassenen met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboederij. Als ervaringsdeskundigen op het gebied van pleegzorg hebben jongeren natuurlijk ontzettend veel ideeën om de pleegzorg te verbeteren waar dat nodig is. 

Kinderen en jongeren komen bij JongWijs bij elkaar om hun ervaringen met pleegzorg te delen en projecten op te zetten. Ook adviseren zij pleegzorgorganisaties en gemeenten hoe zij pleegzorg voor kinderen nog beter kunnen maken. 

Het jongerennetwerk biedt uit huis geplaatste jongeren en jongvolwassenen mogelijkheden om de opgedane wijsheden in gezinsvormen, door middel van empowerment en een positieve benadering, te delen en in te zetten om te inspireren en motiveren

Kinderpostzegels steunt het jongerennetwerk al sinds de start in 2012. Dat doet ze samen met Alliantie Kind in Gezin, Het R.C. Maagdenhuis en de Rudolphstichting. 

Helpt u mee? Steun onze projecten