Pleegzorg Stories

Het thema van de Kinderpostzegelactie was dit jaar ‘Geef een veilig thuis’. Basisschoolkinderen uit groep 7 en 8 haalden geld op voor de ruim 90.000 kinderen in ons land die in een onveilige thuissituatie leven. Hieronder vallen ook kinderen die in een pleeggezin wonen. In Nederland zijn ongeveer 23.000 kinderen die (tijdelijk) niet bij  hun ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Kinderpostzegels wil kinderen die voor korte of lange termijn niet bij hun ouders kunnen wonen een veilig thuis bieden, waar ze zich op een gezonde manier ontwikkelen en hechten. Dat doen we met ons programma Pleegzorg. Een nieuw initiatief binnen dit programma is Pleegzorg stories, waarin verschillende pleegzorg gezinnen hun ervaringen delen. 

Pleegzorg Stories

Maak kennis met de wereld van pleegzorg via de verhalen van pleegouders, pleegkinderen, kinderen van pleegouders, ouders en professionals. Zij vertellen openhartig over hun ervaring in korte films en animaties. Met deze verhalen wil Pleegzorg Nederland belangstellenden informeren, interesseren en inspireren. Bekijk hier de video van Esther, een alleenstaande pleegmoeder:

Zie hier een overzicht van alle pleegzorg stories.

Hubhomes voor pleeggezinnen

Jaarlijks worden in Nederland 23.000 kinderen in een pleeggezin geplaatst. Vaak gaat dat goed, maar soms is extra ondersteuning nodig. Pleegkinderen hebben een moeilijke start gehad in hun leven en een aantal van hen is getraumatiseerd of heeft gedragsproblemen. Als zij zelf of hun eigen kinderen daar te veel last van krijgen, is dat voor pleegouders vaak reden om te stoppen met pleegzorg. Een Hubhome kan hier uitkomst bieden. In 2021 start Kinderpostzegels Nederland de eerste pilot van een Hubhome in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, de William Schrikker Gezinsvormen en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.

Lees op deze pagina meer informatie over de Hubhomes voor pleeggezinnen.