Pleegzorg

Kinderpostzegels wil kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen een veilig thuis bieden, waar ze zich op een gezonde manier ontwikkelen en hechten. Dat doen we in binnen- en buitenland met ons programma Pleegzorg. We besteden onder andere aandacht aan:

Subsidie aanvragen

Subsidieronde 'Eigen kinderen van pleegouders'
deadline vooraanvraag: maandag 13 april 2020
Met het Programma Pleegzorg wil Kinderpostzegels bijdragen aan het realiseren van voldoende veilige, stabiele pleegzorgplaatsen voor kinderen die thuis onvoldoende zorg en bescherming krijgen. Voor de continuïteit van een pleegzorgplaatsing is het welzijn van de eigen kinderen van pleegouders en hoe zij pleegzorg ervaren, van cruciaal belang. Binnen de sector Pleegzorg komt dan ook steeds meer aandacht voor eigen kinderen. Met deze subsidieronde wil Kinderpostzegels initiatieven gericht op de eigen kinderen binnen het pleeggezin ondersteunen.
Lees verder 

Een selectie van projecten waar we trots op zijn, vind u hieronder: