Pleegzorg

Kinderpostzegels wil kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen een veilig thuis bieden, waar ze zich op een gezonde manier ontwikkelen en hechten. Dat doen we in binnen- en buitenland met ons programma Pleegzorg. 

Wereldwijd groeien naar schatting meer dan 150 miljoen kinderen op zonder goede ouderlijke zorg. Deze kinderen hebben bijna altijd meerdere traumatische gebeurtenissen meegemaakt in hun korte leven. Hierdoor hebben ze vaak hechtingsproblemen. Kinderen kunnen zich alleen maar op een gezonde manier ontwikkelen als zij persoonlijke zorg, liefde en aandacht krijgen van ten minste één vaste opvoeder.

Pleegzorg in Nederland
In Nederland zijn er ruim 22.000 kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Er zijn te weinig plekken om al deze kinderen op te vangen in een gezin, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een gezinshuis. Soms is de kwaliteit van de pleegzorg niet voldoende. Ook valt in 45% van de gevallen een pleeggezin uiteen (breakdown). Dit kan de hechting van een kind belemmeren, met kans op ontwikkelingsproblemen.

Pleegzorg in India
In India groeien zo’n 31 miljoen kinderen op zonder een of beide ouders. Vaak heeft dit te maken met armoede; ouders gaan weg om geld te verdienen voor hun gezin. Meestal wonen de kinderen dan bij familieleden of de gemeenschap vangt ze op. De kinderen krijgen wel te eten, maar geen zorg of bescherming. Hierdoor groeien ze op in onveilige omstandigheden en leven ze in het ergste geval op straat. 

Wat doet Kinderpostzegels?
We zijn actief in Nederland en in India (in de deelstaten Bihar, Odisha en Jharkhand). We werken altijd samen met lokale organisaties. De aanpak kan per land verschillen. Zo helpen we in Nederland mee aan de beschikbaarheid van voldoende pleegouders. En ondersteunen we hen bij het opvangen van pleegkinderen, met aandacht voor de eigen kinderen van pleegouders. In India richten we ons vooral op kinderen in armoede, bijvoorbeeld door het ondersteunen van inkomensgenererende activiteiten.

Kinderpostzegels helpt kinderen die extra steun nodig hebben
Kinderpostzegels maakt zich sterk voor kinderen die extra steun nodig hebben. Dat doen we o.a. met programma's gericht op Pleegzorg, Onderwijs en Werken aan veerkracht. Bekijk al onze programma's

Op dit moment stimuleren wij aanvragen rond:

  • Aandacht voor biologische ouders
  • Aandacht voor biologische kinderen van pleegouders
  • Kamer voor een kind 

 

Doe hier een subsidieaanvraag!