Pleegzorg

In Nederland zijn er ongeveer 23.000 kinderen die (tijdelijk) niet bij hun ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. In Nederland zijn 16.655 pleeggezinnen die deze kinderen opvangen. Kinderpostzegels wil kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen een veilig thuis bieden, waar ze zich op een gezonde manier ontwikkelen en hechten. Dat doen we in binnen- en buitenland met ons programma Pleegzorg. We besteden onder andere aandacht aan:

  • Ondersteuning van biologische ouders, pleegouders en pleeggrootouders
  • Kamer voor een kind
  • Biologische kinderen van pleegouders
    Voor de stabiele pleegzorgplaatsing is het welzijn van de eigen kinderen van pleegouders van cruciaal belang. Binnen de sector Pleegzorg komt dan ook steeds meer aandacht voor eigen kinderen. Kinderpostzegels ondersteunt initiatieven van pleegzorgorganisaties om de eigen kinderen binnen het pleeggezin ondersteunen, zoals lotgenotencontact, jongerenparticipatie of gezinstrainingen.

Een selectie van projecten waar we trots op zijn, vind u hieronder: