Work: No Child’s Business | India

In India komt kinderarbeid voor in de gezinslandbouw, huishoudelijk werk, baksteenovens en lokale economische activiteiten


Kinderarbeid heeft gevolgen voor kinderen in de steden en op het platteland. Met name kinderen uit gemarginaliseerde groepen zijn vaak slachtoffer van kinderarbeid. Migratie is een belangrijke factor als het gaat om kinderarbeid in India. Kinderen die het slachtoffer zijn van migratie kunnen worden ingedeeld in:

  • kinderen die samen met hun ouders verhuizen, waardoor het schoolbezoek en de toegang tot basisvoorzieningen vaak worden verstoord
  • kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel en zonder hun ouders migreren
  • kinderen die achtergelaten worden door hun migrerende ouders

Al deze kinderen bevinden zich in een kwetsbare positie en lopen het risico op kinderarbeid.


Partners van Kinderpostzegels

In India werken drie partners van Kinderpostzegels mee aan het programma. Deze partners bevinden zich in de deelstaat Bihar. Bihar heeft een hoge incidentie van kinderarbeid en is een bron van migrantenarbeid (inclusief kinderarbeid) naar andere regio's en sectoren in India. De partners van Kinderpostzegels hebben veel ervaring in het creëren van ‘child labour free zones’.