Work: No Child’s Business | Mali

Kinderarbeid in katoenteelt en goudmijnsector

Voor het Work: No Child’s Business programma in Mali werken we in de strijd tegen kinderarbeid in twee interventiegebieden. In de regio Ségou in het westen gaat het om de gemeenten San en Bla en in de regio Sikasso in het zuiden om Yanfolila en Bougouni.

In de regio Ségou zien we kinderarbeid veelal terug in de vorm kinderen op het land. Ze werken in de katoenteelt en in de landbouw. In de regio Sikasso zien we veel kinderarbeid in de goudmijnsector. 

Vanuit hoofdstad Bamako worden de interventiegebieden in de regio gecoördineerd onder de vakkundige leiding van Fanta Koné, die er zorg voor draagt dat alle consortium partners binnen de Malinese tak van dit programma, namelijk de onderwijsbond SNEC, Save Mali, Unicef Mali en  langdurige Kinderpostzegels partner Enda Mali de handen ineen slaan in de strijd tegen kinderarbeid.


Sophie en Marjo van Kinderpostzegels waren in januari in Mali op werkbezoek en gingen op de foto met Fanta op het hoofdkantoor van partnerorganisatie Enda.

 

 


 

 • Er is een uitgebreide baseline study uitgevoerd in de interventiegebieden van het WNCB programma in Mali. Dit document is dankzij een heel team onderzoekers tot stand gekomen en geschreven en door alle consortium partners bestudeerd en van input voorzien. Hiermee vormt het niet alleen een kwalitatief naslagwerk, het illustreert ook de meerwaarde van gebundelde kennis en kunde, een ijkpunt in dit programma.
   
 • Vanwege de coronacrisis zijn de scholen in Mali, net als in Nederland, maandenlang dicht geweest. Sinds begin juni 2020 gaan ze weer voorzichtig open, met name voor examenklassen. Als gevolg van deze crisis heeft de overheid met de onderwijsbonden en docenten lessen opgenomen en via de televisie en radio uitgezonden, om toch zoveel mogelijk kinderen te blijven bereiken met onderwijs.
  Cours a distance van SNEC
   
 • De wens en verwachting is om hiermee door te gaan, ook tijdens de grote zomervakantie, en dit in de toekomst nog verder te ontwikkelen.
   
 • Het team in Mali heeft eind april een training gevolgd in de Kobo collect data verzamelingsmethode. Fanta zei na deze week: "We zijn allemaal geïnspireerd en ik denk dat er 18 nieuwe kobo experts bij gekomen zijn!"


Meer informatie

https://wncb.org/