School's Cool

School's cool zorgt voor een goede match tussen scholieren en mentoren. De mentoren geven op vrijwillige basis extra steun aan scholieren tijdens hun schoolcarrière, bijvoorbeeld de overgang van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. De mentoren komen één keer per week maximaal anderhalf uur met de leerling samen. Zij zorgen ervoor dat de leerling door individuele coaching zijn schoolcarrière goed doorloopt en daardoor meer kans heeft op betere leerresultaten.De mentor helpt bijvoorbeeld bij het huiswerk indelen, geeft tips om beter te leren, helpt bij werkstukken maken, agenda beheer en leert hoe je vragen durft te stellen. Het is fijn om zo’n mentor te hebben die je, naast je ouders, op weg helpt om goede cijfers te halen. Een mentor kun je altijd om raad vragen. Soms lachen ze samen of ondernemen ze andere leuke dingen.

Hadja is 17 jaar en had recentelijk een mentor van School’s Cool. Ze was nieuw in Nederland en had hulp nodig met de Nederlandse taal, die haar ouders niet konden bieden. “Mijn moeder verstond de Nederlandse taal niet zo goed en was niet bekend in Nederland. Het was voor mij dus heel fijn om hulp te krijgen van een mentor. Een mentor is anders dan op school. Bij een mentor ben je sneller open. Ik heb een betere klik met haar en voel me veiliger. Ik kan alles met haar bespreken en doen. Ze gaf me echt goede hulp.” In het begin zag Hadja haar mentor wekelijks. Later veranderde dat naar eens in de twee weken of wanneer het nog nodig was. “Ik sprak mijn mentor op verschillende plekken. Meestal bij de bibliotheek of we gingen een wandeling maken bij het strand. En soms gingen we naar het museum. Tijdens mijn examens mocht ik bijna iedere week en in het weekend bij haar thuis komen leren. Ze helpt me met mijn huiswerk en helpt ook mijn familie.”

“Het was fijn om hulp te krijgen van een mentor”

Een tip waar Hadja veel aan heeft gehad is meer plannen. “Maar eigenlijk geeft ze me iedere keer weer tips als ik hulp nodig heb.” Later zou Hadja ook graag andere kinderen willen helpen. “Ik zou meer naar de kinderen luisteren en open zijn over mezelf. Over wie ik ben. En ook zou ik tegen kinderen die nieuw in Nederland komen zeggen: het komt echt goed. Je moet het tijd geven, want Nederlands is best wel lastig. En aanpassen is ook lastig. Maar uiteindelijk kom je waar je wil zijn.”

Tess, programmacoördinator bij School’s Cool, benadrukt het belang en unieke karakter van het project. “Heel veel kinderen krijgen niet dezelfde kansen. We vinden het belangrijk om iemand toe te voegen aan hun systeem, waardoor ze deze kansen wel kunnen krijgen. We brengen twee werelden samen. Van de leerling en van de mentor. De wereld van het kind is erg op school gericht en vrienden. We voegen iemand toe die al werkt, net is afgestudeerd of zelfs het werkveld al hebben verlaten. Het zijn allemaal vrijwilligers met verschillende achtergronden. Die twee werelden zorgen voor een heel mooi traject samen.”

“Het is belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen”

De situatie waarin leerlingen zich bevinden zijn heel verschillend. “Leerlingen die niet alle kansen krijgen. Dat kan om verschillende redenen zijn. Ouders die hier niet zelf naar school zijn gegaan en het schoolsysteem niet kennen. Maar ook omdat ze financieel niet alle middelen hebben.” De kinderen worden voornamelijk aangemeld door hun school. “De school heeft een groep leerlingen waarvan ze denken dat die wel een mentor kan gebruiken. Waardoor ze leren plannen of weten hoe ze het moeten aanpakken. De leerkracht komt dus bij ons. En sommige gezinnen melden zichzelf aan bij School’s Cool.” Als laatste voegt Tess nog toe: “Het gaat om de leerling. We vinden het belangrijk dat de leerling met plezier naar school gaat en kan bereiken wat die wil bereiken. Dat de leerling aan doelen kan werken en daar plezier in heeft. Daarmee zorgen we dat ze op school blijven, en niet hun school verlaten.”

Danny is 17 jaar en heeft toen hij 12 was ongeveer 2,5 jaar meegedaan aan School’s Cool. Daar is hij terechtgekomen, omdat het op school niet altijd even goed ging. “Ik vond school moeilijk. Toen ik eenmaal in contact was met een mentor, begon ik het steeds leuker te vinden. Ik leerde hoe ik moest plannen en had veel aan ezelbruggetjes. Zo werd het voor mij steeds makkelijker.” Wat hij vooral heeft opgestoken van zijn mentor, is doorzetten als het even niet lukt. “En beginnen met de dingen die je het moeilijkste vindt. Dan heb je die alvast achter de rug en eindig je met de makkelijkere dingen.”

“Wat ik heb geleerd is doorzetten als het even niet lukt”

Danny zag zijn mentor één keer per week en keek altijd uit naar dat moment. “Ik wachtte echt op hem en spaarde al mijn moeilijke vragen op. Ik sloeg de onderwerpen over die ik niet begreep, zodat ik die samen met mijn mentor kon bespreken. We hadden een goede klik en deden naast huiswerkbegeleiding ook privédingen, zoals samen een hapje eten.” Van tevoren had Danny nooit gedacht dat hij het zo ver zou kunnen schoppen. “Ik ben naar VMBO-basis gegaan en daar ben ik bijna cum laude afgestudeerd.” Nu gaat hij starten aan de opleiding basis kok op niveau 2, maar heeft ook al niveau 3 en niveau 4 in het vooruitzicht. “Food manager niveau 4 zou ik nog graag willen doen. Daar leer je een eigen zaak op te starten. En mijn doel is om later mijn eigen restaurant te openen.”

Kinderpostzegels vindt dat kinderen de juiste hulp nodig hebben bij hun schoolzaken en steunt daarom het project School’s Cool. Marissa, programmacoördinator bij Stichting Kinderpostzegels zegt er het volgende over: “Het is belangrijk dat kinderen goed op weg worden geholpen op school. Alle kinderen hebben namelijk het recht om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Helaas is dat niet voor alle kinderen het geval en staan zij soms al met 10-0 achter door een slechte thuissituatie. Hun ouders spreken de taal niet of zijn niet bekend in Nederland.”

“Sommige kinderen staan in Nederland al met 10-0 achter”

Door de hulp van een mentor kan een kind zonder al te grote zorgen naar school gaan. “Het mentorprogramma zorgt ervoor dat kinderen hun unieke talenten kunnen ontwikkelen. Ook leren ze beter, waardoor ze goed voorbereid worden op de toekomst.” Marissa benadrukt graag de positieve impact van het project School’s Cool. “Het mooiste aan het project vind ik eigenlijk: het is natuurlijk bedoeld om kinderen te ondersteunen bij hun schoolzaken. Toch zie je heel vaak dat niet alleen het kind wordt geholpen door een mentor, maar ook de andere leden van het gezin. Bijvoorbeeld de ouders, broertjes of zusjes.”