Projecten voor vluchtelingenkinderen

Ieder kind verdient een veilig thuis, maar voor veel kinderen in Nederland is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Kinderpostzegels Nederland steunt daarom projecten die extra aandacht geven aan vluchteligenkinderen. Zij hebben veel mee gemaakt en juist zij hebben een veilige omgeving nodig. Met onze projecten willen we ze een plek en een netwerk bieden zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.

De Vrolijkheid

Bij Stichting De Vrolijkheid geven professionele kunstenaars workshops aan jongeren in AZC’s. Die volgen muzieklessen, maken zelf kunstwerken of helpen anderen. Naast andere activiteiten gingen In 2019 elf ontwerpers met bewoners van elf AZC’s aan de slag om kunstkabinetten te maken; expositieruimtes in hun eigen centrum. Na drie maanden intensief samenwerken ontstonden elf heel verschillende kasten waarin ruimte was om werk aan iedereen te laten zien. In samenwerking met De Vrolijkheid heeft Kinderpostzegels halverwege 2020 al 2722 kinderen en jongeren bereikt.

Maatjesproject

Daarnaast ondersteunt Kinderpostzegels een aantal maatjesprojecten voor vluchtelingenkinderen in het algemeen. In Leiden werken we bijvoorbeeld samen met VitalisMaatjes, daar worden getrainde en volwassen maatjes uit de omgeving gekoppeld aan kinderen met een vluchtelingenachtergrond. Ze kunnen samen spelen, elkaar wegwijs maken, de taal leren spreken en een beetje wegwijs raken in de Nederlandse samenleving. In Leiden en omgeving zijn in de eerste helft van 2020 twaalf koppels aan de slag gegaan.


Schoolmaatjes ONS

Om de communicatie en samenwerking tussen school, nieuwkomers én ouders te verbeteren, werken vrijwilligers samen in het SchoolmaatjesONS. Zij vormen de bruggenbouwers tussen Ouders van Nieuwkomers en School. De vrijwilligers ondersteunen twaalf maanden lang elk een nieuwkomer en helpen hen hun weg in Nederland te vinden. Tot en met juni 2020 hebben we zo twintig gezinnen op weg kunnen helpen.

 

Wereld vol Woorden

Ieder jaar melden zich zo’n 22.000 nieuwkomers aan bij Nederlandse scholen, die nog niet toe zijn aan instroom in een reguliere klas. Voor hen is het mondelinge taalproject Wereld vol Woorden ontwikkeld. Deze taalontwikkelingsmethode biedt de eerste basis van de Nederlandse taal. "Na een jaar zijn de meeste kinderen taalvaardig genoeg om in te stromen in het reguliere onderwijs", is de ervaring van een van de deelnemende leerkrachten.