School's cool

Met de financiële steun van Kinderpostzegels verzorgt School’s Cool buitenschoolse mentoring aan huis voor kwetsbare kinderen en hun ouders.

School's cool zorgt voor een goede match tussen scholieren en mentoren. De mentoren geven op vrijwillige basis extra steun aan scholieren tijdens hun schoolcarrière, bijvoorbeeld bij de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs.

De mentoren komen één keer per week maximaal anderhalf uur bij de leerling thuis. Zij zorgen ervoor dat de leerling door individuele coaching zijn schoolcarrière goed doorloopt en daardoor meer kans heeft op betere leerresultaten.

Nick (14 jaar): "Eerst vond ik het spannend, want ik wist niet wat ik kon verwachten. ‘Maar Joop helpt me gewoon goed. We praten veel over school en mijn dag; dingen die ik leuk vind of irritant."